konut kredisi

Enerjiyi verimli kullanan konuta yüksek konut kredisi!

Konut Kredileri 26.01.2019 09:32

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te önemli değişiklikler yaptı.

Kamu bankalarına kullandırılan krediler, Bankacılık Kanunu'ndaki kredi sınırlamasının dışında bırakılırken, enerji tasarrufu yüksek binalar için kullanılan konut kredisi oranı yüzde 90'a kadar çıkartıldı. Daha önce değeri 100 bin liraya kadar olan taşıtlarda yüzde 70 olan kredi sınırında limitler yeniden belirlendi. 120 bin liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 70 oranında kredi kullandırılacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK),Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÜKSEK KONUTA DAHA YÜKSEK KREDİ

Konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının konutun değerine oranının yüzde 80'ini aşamayacağına ilişkin hüküm korundu. Ancak, enerji verimliliği yüksek konutlar için ayrıcalık sağlandı. Buna göre, enerji kimlik belgesi bulunan, enerji performansı A sınıfı olan konutlar için, konut değerinin yüzde 90'ına, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için de yüzde 85'ine kadar kredi kullandırılabilecek.

TAŞIT KREDİSİNDE YENİ LİMİT 120 BİN TL

Taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı krediler ile finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olanlar için yüzde 70'ine kadar kredi kullandırılacak. Değeri 120 bin lirayı aşan taşıtlarda ise 120 bin liraya kadar olan kısım için yüzde 70, 120 binin üzerindeki tutar için de yüzde 50 oranında kredi kullandırılacak. Daha önce 100 bin liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 70 oranı uygulanıyordu, 100 bin lirayı aşan kısım için de yüzde 50 oranında kredi kullandırılabiliyordu.

KAMU BANKALARINA KOLAYLIK

Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazine'ye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'ye ve merkezî yönetim kapsamındaki diğer kamu 
idarelerine ait bankalara kullandırılan krediler, Bankacılık Kanunu ile belirlenen kredi sınırlarına dahil olmayacak.

KREDİ KARTI BORÇLARI İÇİN 60 AYA KADAR TÜKETİCİ KREDİSİ

Ziraat Bankası öncülüğünde başlatılan kredi kartı borçları için düşük faizle tüketici kredisi kullandırılmasıyla ilgili de yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre, 25 Ocak 2018 tarihi itibarıyla asgari tutarı ödenip kalan borcu kredilendirilenler de dahil olmak üzere dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmemiş kredi kartlarının mevcut borç bakiyeler ile sınırlı olmak üzere kredi kartı borçlarının ödenmesi amacıyla 60 aya kadar tüketici kredisi kullandırılabilecek. Kredi kartı borcunun başka bir bankada bulunması durumunda kredi, borcun ödenmesini teminen ilgili bankaya ödeme yapılması suretiyle kullandırılacak.