Kentsel Dönüşüm Projesi üreten mimar Ahmet Erkurtoğlu

'Yüzde 90 Çoğunluk Yasası, dönüşüm için önemli'

Kentsel dönüşüm 12.11.2015 09:34

Mimar Ahmet Erkurtoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Yüzde 90 Çoğunluk Yasası” çıkarması konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Anadolu yakasının en fazla kentsel dönüşüm projesi üreten mimarlık ofislerinden biri olan AE Mimarlık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yüzde 20'lik ve yüzde 25'lik emsal artışının depreme karşı sağlam olmayan binaların yenilenmesi için fırsat sağladığını, ancak parsel bazında yapılan bu uygulamanın şehre yük getirdiğini belirtiyor. “Binaların tek tek yıkılıp, yerlerine 4-5 kat daha fazla binanın yapılması kentsel dönüşüm değildir, altyapı, yollar yetersiz kalmakta, yeni donatı alanları oluşturulamamaktadır. Yüzde 20 ve yüzde 25 emsal artışı kaldırılmalı ya da azaltılmalı, parseller birleştikçe emsal arttırılmalıdır.” diyen Mimar Ahmet Erkurtoğlu, parsellerin birleşerek ada olmaya teşvik edilmesinin İstanbul'un geleceği açısından şart olduğunu söylüyor. Parsellerin birleştikçe emsalin metrekareye göre artması ve ada oluştuğunda ise artı bir oran daha verilmesinin parsel sahiplerini teşvik edici bir etken olacağını söyleyen Erkurtoğlu, “Parseller adaya döndüğü takdirde yatayda veya dikeyde yapılacak yeni yapılanmalarda ada içinde yürüyüş alanları, çocuk oyunları, bisiklet yolları ve yeşil alanlar gibi sosyal donatı alanların daha kolay sağlanabilecektir.” açıklamalarında bulunuyor.

Yüzde 90 Çoğunluk Yasası, doğru kentsel dönüşüm için önemli bir adım

Ahmet Erkurtoğlu'nun verdiği bilgilere göre ada bazlı uygulamalarda ortaya çıkabilecek sorunlara karşı ise şu çözüm izlenmeli: “1 parselde yaklaşık 20 mülkiyet sahibi varsa, 10 parselde bu sayı 200'e çıkacaktır. Muhakkak ki bu parsel birleşmesine karşı gelen veya şahsi çıkar elde etmek isteyen mülkiyet sahiplerinin sayısı artacağı için parselleri birleştirmek zorlaşacaktır. Böyle bir durumda çözüm, yüzde 90 çoğunluğa gitmekte yatıyor.” İnşaat piyasasının hızlanmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu 2/3'lik çoğunluk yasasının ve planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde yapılan direkt emsal artışını gösteren Erkurtoğlu, “En az 5.000m2 veya ada olan parsellerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki 6306 sayılı kanunda belirtilen 2/3 çoğunluk yasasını çıkardığı gibi ‘Yüzde 90 çoğunluk yasası' çıkarmalıdır"