tarlabaşı kentsel dönüşüm iptal

Tarlabaşı'nda kentsel dönüşüm tam gaz devam ediyor!

Kentsel dönüşüm Uğurcan Tokay 01.07.2015
Tarlabaşı 1. Etap Yenileme projesinin hukuka uygun olmadığına dair çıkan haberler, Beyoğlu Belediyesi tarafından yalanlandı.
Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Projesi'ndeki kamulaştırmaların hukuka uygun olmadığı yönünde basında yer alan haberler, tamamen asılsız olup, devam eden projede her hangi bir durdurma kararı söz konusu değildir. Tarlabaşı yenileme projesi hiçbir bir değişiklik olmadan hukuka uygun olarak tam gaz devam etmektedir.

5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun Uyarınca başladığımız Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Projesi hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında yapılan kamulaştırmaların tamamı, kamulaştırmayı düzenleyen kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmıştır.

Yapılan kamulaştırmalara itiraz eden hak malikleri tarafından İdare Mahkemelerine açılan bütün davalarda, kamulaştırmaların yasal ve doğru olduğu te'yid edilmiştir. Anayasa Mahkemesi dahi 5366 sayılı kanun uyarınca yapılan kamulaştırmaların hukuka uygun olduğu görüşündedir. (Anayasa Mahkemesi Başvuru No: 2013/1205 Karar Tarihi: 17.09.2013)

T.C Danıştay 6. Dairesi'nin aldığı yeni bir kararla, bazı kamulaştırmaları iptal ettiği, yenileme projesinin akamete uğradığı şeklinde algı oluşturmaya dönük haberler asılsızdır. T.C. Danıştay 6. Dairesi, İdare Mahkemelerinden daha detaylı bir inceleme yaparak, yeniden bir karar vermelerini istemiştir.

Kaldı ki, ilk derece mahkemeleri kamulaştırma işlemlerinin hukuka uygun olduğu konusunda ısrar kararları vermektedir. (İstanbul 8. İdare Mahkemesi Esas No: 2014/1545 Karar No: 2015/832)

Sonuç olarak, Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Projesi kapsamındaki bütün kamulaştırmalar hukuka uygundur. İdare mahkemeleri de, Anayasa mahkemesi de bu uygunluğu te'yid etmiştir.

Tarlabaşı Yenileme Projesi'nde çalışmalar hukuki herhangi bir engel ve duraksama  olmaksızın hızla devam etmektedir.

tarlabaşı kentsel dönüşüm iptal tarlabaşı kentsel dönüşüm son durum