Kentlerin Geleceği: Kentsel Sorunlara Bütüncül Yaklaşım

"Kötü yönetilen kentleşmenin risklerine önem verilmiyor!"

Kentsel dönüşüm Emine Pile 11.02.2015
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ulusal kalkınmaya büyük katkılar sağlayan kentleşmeye önem verilmesi gerektiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'nın organize ettiği "Kentlerin Geleceği: Kentsel Sorunlara Bütüncül Yaklaşım" adlı toplantıya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, hızlı kentleşme konusunda dünya çapında bir farkındalığın oluştuğunu, fakat bu konuda gerekilen önemin verilmediğini belirtti. 

Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği (UCLG) Başkanı da olan Topbaş, "Kötü yönetilen kentleşmenin risklerine gereken önem verilmemektedir" diye konuştu. 

Kentleşmenin dönüştürücü siyasi potansiyeline vurgu yapan Topbaş, emsali görülmemiş küresel sıkıntılarla karşı karşıya olan dünyada değişen göç yönlerinin ve tüketim alışkanlıklarının yeni belirsizlikler ürettiğini kaydetti. 

Bu sorunların bölgesel düzeyde ele alınması gerektiğini savunan Topbaş, şunları söyledi: "Kentlerde büyük sorunlar var, araştırmalar bu durumu belgelemekte. Örneğin yatırımlar kentsel büyümeye ayak uydurmamış. Kentin gelişiminden çıkarılan dersler dikkate alınmamış. Bütün bunlar temel alt yapı eksikliklerini ve eşitsizlikleri doğurmakta. Bu sebeple yerel yönetimleri güçlendirmeliyiz. Hükümetler ve yerel paydaşlarla birlikte kuvvetli bir ortaklık kurmalıyız." 

Yerel ve bölgesel yönetimler sadece uygulayıcı olmadığını ifade eden Topbaş, yerel yönetimlerin politika geliştirici olarak bu konuya katılması gerektiğini söyledi. 

Kentleşmenin ulusal kalkınmaya katkılarına da değinen Topbaş, kent yönetiminin karmaşık yapısının oluşturduğu gereklilikleri yerine getirmedikçe kentlerden sağlanabilecek birçok faydadan mahrum kalınacağını ifade etti. 

AA

Kadir Topbaş Kentlerin Geleceği Kentsel Sorunlara Bütüncül Yaklaşım