KODAKAP

'KODAKAP' kırsal alanların yaşam kalitesini artıracak!

Kentsel dönüşüm 26.12.2018 15:33

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, KODAKAP'ın bir otelde düzenlenen danışma toplantısının açılışında konuştu.

Fatma Varank, Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması Modeli Uygulaması ile Köylerde Yöresel Özellikler ve İhtiyaçlar Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi Projesi (KODAKAP) ile kırsal yerleşmelerde yöresel özellikler ve ihtiyaçlar dahilinde yapılaşma koşullarının belirlenmesinin amaçlandığını bildirdi.

Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından yürütülen KODAKAP'ın bir otelde düzenlenen danışma toplantısının açılışında, Türkiye'nin kırsal alanlarının sınıflandırılarak nasıl bir planlama sistematiği içerisinde yer alması ve bu kapsamda mevzuata yönelik yapılması önerilen çalışmaları değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Bakanlık olarak kırsal alanlardaki yaşam ve mekan kalitesini yükseltmek ve kırsal alanların kentsel alanlarla beraber bütüncül planlanması için Çevre Düzeni Planı çalışmalarının katılımcı bir süreçle tamamlandığını dile getiren Varank, bu planlarla getirilen hükümler ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği çerçevesinde, kırsal alanların sağlıklı gelişmesi ve doğal kaynakların korunmasının amaçlandığını belirtti.

Etkin bir korumanın sağlanabilmesi için kırsal alanlar özelinde daha kapsamlı bir çalışma ve mevzuat düzenlemesine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Varank, "Diğer kurumlarla beraber öncelikle ülkemizde kent ve kır tanımlarının yeniden ele alınması büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

Ayrıca planlama ve yapılaşmada kırsal yerleşmelerin, kentlerden farklı bir şekilde ele alınması gerektiğini aktaran Varank, "Kırsal alanlarda yapılacak mekansal düzenlemelerde sosyal, kültürel, ekonomik yapı ve yöresel doku dikkate alınmalıdır. Bu sayede kırsal alanların sahip olduğu özgün değerlerin korunması ve zaman içerisinde yok olmaması sağlanabilecektir." dedi.

Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci 100 Günlük Eylem Planı'nda, köylerin düzenli gelişmesini teminen "Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği"nde düzenleme yapılması ve köy tasarım rehberleri hazırlanması hedeflerine yer verildiğini hatırlattı.

39 ilde 234 tip konut projesi

Bakanlık olarak kırsal alanlara yönelik kitap ve proje çalışmalarını anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızca 'Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında kırsal yerleşmelerdeki yeni yapıların, yöresel dokuya, doğal şartlara, kültürel özelliklere ve yaşam koşullarına uygun şekilde, estetik ve güvenli yapılaşmayı amaçlayan bir dizi konut projesi üretilmiştir. 2015 yılından bu güne kadar 39 ilde 234 tip konut projesi hazırlanmıştır.  Bakanlığımız, İskan Kanunu uygulaması kapsamında yaptığı çalışmalarda da yöresel mimariye uygun konutlar üretmeyi ilke edinmiştir. Kütahya, Kahramanmaraş, Karaman ve Erzincan illerimizin çeşitli köylerinde iskan konutları yöresel mimariye uygun tarzda yapılmaktadır."

TÜBİTAK tarafından desteklenen, "Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması-Bir Model Önerisi Projesi" ile ortaya konulan kırsal alan planlama modelinin farklı yerleşmelerde denenmesi ve köy tasarım rehberleri ile yapılaşma koşullarının belirlenmesi konularının bir araya getirilerek, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile 2017'de protokol imzalandığını ve KODAKAP'ın çalışmalarının başladığını anımsatan  Varank, şunları kaydetti:

"Bu projenin 4 temel amacı bulunmaktadır, bunlardan birincisi TÜBİTAK Projesi'nde geliştirilen kırsal alan planlama modelinin pilot yerleşmelerde uygulanarak sonuçlarının test edilmesi ve uygulamaya aktarılması için önermeler yapılması. İkinci amaç, kırsal yerleşmelerde yöresel özellikler ve ihtiyaçlar dahilinde yapılaşma koşullarının belirlenmesidir. Bir diğer amaç mevzuatımızda da yer alan köy tasarım rehberlerinin hazırlanmasına yol gösterilmesi ve nihai olarak bu çalışmaların uygulamasına yönelik kılavuz ve mevzuat çalışmalarının üretilmesidir."

Varank, projenin değerlendirileceği toplantıda alınacak sonuçların önemine dikkati çekerek, çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.