tapu

Kentsel dönüşümle ilgili yeni mevzuat!

Kentsel dönüşüm 11.07.2019 08:58

Kentsel dönüşümle ilgili yaşanan sorunların giderilmesi ile ilgili düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tapu işlemlerinde bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, yurt dışındaki vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi, metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, kentsel dönüşümde maliklerin müteahhitten kaynaklanan nedenlerle yaşadığı sorunların giderilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmeler, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilecek. Tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması düzenlemesi, bürokrasinin azaltılması amacıyla yürürlükten kaldırıldı.

Milliyet