Kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşümdeki düzenlemeler ne anlama geliyor?

Kentsel dönüşüm Zeynep Karabağ 17.11.2016
Türkiye'deki kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak yeni düzenlemelerin yapılması herkesi heyecanlandırdı.
Pek çok bölgede artık yılan hikayesine dönen kentsel dönüşümün bir an önce tamamlanması hem hak sahiplerinin hem müteahhitlerin en çok istediği şey. Peki yapılan değişiklikler kentsel dönüşüm sürecini nasıl etkileyecek? Hangi konularda ne gibi düzenlemeler yapıldı? İşte cevabı;

1- Risk tespit edilen binanın mal sahibi vefat etmişse, o mal için Bakanlık yetkili isim olacak. Bakanlık, riskli bina için mirasçılık belgesi çıkarmaya, kayyum atamaya veya yine tapuda son kayıtlı malik adına işlem yapma hakkına sahip olacak. Yasal mirasçı ve müteahhitlerin uygulamada yaşadığı mahkeme sorunlarını Bakanlık çözmüş olacak. 

2- Eğer müteahhit ile arsa payı sahipleri arasında sözleşme yapılmış ve kat maliklerinin evi boşaltma tarihi belirlenmiş ise evden çıkmayan kiracı veya malikin elektrik, su, doğalgaz hizmetleri kesilecek.

çarpık kentleşme

3- Artık kentsel dönüşüm uygulaması Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamına giren taşınmazlarda da yapılabilecek. 

4- Riskli binalarda müteahhit ile kat malikleri anlaşamıyorsa devreye yine devlet girecek. Tahliye süreleri sonunda maliklerin anlaşmalarının beklenmesi insiyatifi de tamamen kaldırılmış oldu. Denetime girecek riskli yapı 2 ay sonunda hala yıktırılmıyorsa Afet Riski sebebiyle kolluk kuvveti desteği ile mülki amirlikçe yıktırılacak.

5- Bir binanın 3'te 2'si kentsel dönüşüm kapsamında binanın dönüşüme girmesini istiyor ancak kalan 3'te 1'lik kısım buna karşı çıkıyorsa, 15 günlük uyarı ihtarnamesi çekilecek. 3'te 1'lik kısmın açık artırma usulüyle satışı için binanın yıkılmış olma şartı da beklenmeyecek. 

çarpık kentleşme

6- Riskli Alan tanımı da değişti. Eğer ki üst yapı ve alt yapıda hasar meydana gelmiş, imar mevzuatına aykırı yapılmış, planlama ve alt yapı hizmetleri yetersizleşen bölgelerde bu kriterlerden biri ve bir kaçının yüzde 65 oranında bozulma yaşanıyorsa 'Riskli Alan' ilan edilecek. Böylece riskli alanlarda Danıştay'ın iptallerinin önüne geçilebilecek.

7- Riskli alan ilanlarının en az 15 bin metrekare olması gerektiği zorunluluğu bulunuyordu. Kentsel dönüşüm kanunu uygulama yönetmeliğindeki değişiklik ile bir bölgenin riskli alan tespit edilebilmesi için alan büyüklüğünün 15 bin metrekare olması kuralı bozuldu. Buna göre Bakanlığın gerekli gördüğü durumlarda parsel veya parsellerin büyüklüğüne bakılmaksızın ve 15 bin metrekare şartı aranmaksınızın riskli alan tepiti yapılabilecek.

8- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli alan veya yapı tespiti yapacak olan kuruluşlarda çalışacak kişilere sertifika veriyordu. Artık bu kuruluşlarda çalışacak personellere Bakanlık tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlarca da sertifika düzenleme hakkı getirildi. 

Müteahhitlerin işi kolaylaştı

<a href='https://www.emlaktasondakika.com/haber-ara/?key=ali+%c3%a7itil'>ali çitil</a>

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Çitil Avukatlık Ortaklığı'nın Kurucu Ortağı Avukat Ali Çitil, müteahhitlerin işinin kolaylaştığını ve hak sahiplerinin dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. Çitil konuyla ilgili, "En son ki yapılan değişiklikler ile ilgili maalesef hak sahiplerinin pek kazanımı bulunmuyor. Bu düzenleme daha çok müteahhitlerin işini kolaylaştırıyor. Bir apartman ya da site ile ilgili herhangi bir kat maliki binasının riskli yapı olup olmadığının tespiti ile alakalı SPK lisanslı bir yapı denetim şirketine başvurarak oturmuş olduğu binanın riskli bina olduğu yönünde bir rapor alırsa artık bu binanın yıkılıp tekrardan yapılması durumu gündeme gelmektedir. Genelde müteahhitler tabiri caizse gözünü kestirdikleri binadan daire alıp hemen binanın riskli bina olması için yapı denetim şirketine başvuruda bulunuyorlar. Bu şekilde artık riskli bina tespiti yaptırıldıktan sonra bina ile ilgili geriye dönüşü olmayan bir yola girilmiş olunmaktadır. Uygulamada riskli bina tespiti çok kolay yapılabilmektedir. Bir diğer seçenek ise müteahhitler kat maliklerinden birini yanına alarak hareket etmektedir. İstanbul'da yapılan binaların durumu zaten ortada bir de rantsal bir durum olunca riskli bina tespit raporları alınması kolaylaşıyor. Rapor sonrasında işin bürokrasisinde bir takım kat maliklerinin itirazları kentsel dönüşüm kapsamında yapılma süreci uzayabiliyordu. Şimdi en son ki düzenlemeler sonrasında süreç uzamadan dahi hızlı bir şekilde artık ilerleme sağlanıp kentsel dönüşüm kapsamında yıkım yapılıp, inşaat yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm ali çitil