Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar

Kentsel dönüşümde yeni yaklaşımlar tartışmaya açılıyor!

Kentsel dönüşüm Emine Pile 06.03.2015
İstanbul’da Şehir Plancılığının Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen panelde 10 Mart’ta konuşulacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İNDER İstanbul İnşaatçılar Derneği ve Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu tarafından “Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar” adlı bir panel düzenleniyor. Toplantıda; Bakanlık yetkilileri, belediye uygulamacıları, şehir plancıları, değerlemeciler ve hukukçular kentsel dönüşümün daha da gelişmesi için yeni öneriler getirecekler, yepyeni yaklaşımları ve yöntemleri paylaşacaklar. Panelde belediyelerin riskli alanlardaki dönüşüm modelleri her yönüyle tartışılacak ve yeni dönüşüm modelleri belediyelerce paylaşılacaktır.

Panel hakkında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden tarafından konuya dair şunlara değinildi: 
“Kentsel Dönüşüm ülkemiz gündemine son yıllarda girmiş, uzmanlar, kentliler, siyasetçiler ve yöneticiler tarafından akademik ve bilimsel çevrelerde, günlük yaşamda sıkça sözü edilen bir kavram haline gelmiştir. 

Kentsel dönüşüm yaklaşımları, günümüzde kentlerin geleceği hakkında yapılan bir çok tartışmanın odak noktasında yer almaktadır. Konuya ilişkin çeşitli yasal düzenlemeler yapılmış ve yenileri de gündeme gelmiş olmasına rağmen, halen kentsel dönüşümün tanımlanmasında, uygulanmasında, algılanmasında farklılıklar devam etmektedir.

Bu noktada kentsel dönüşümün, kentsel planlamanın ve kentsel tasarımın bir parçası olduğunun da hatırlanması ve vurgulanması gereklidir. 

Bu amaçla, 10 Mart 2015 tarihinde “İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü” ve “Kentsel Tasarım ve Planlama Çalışma Grubu” ev sahipliğinde “Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar” konulu bir panel gerçekleştirilecektir.”

Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar” paneli 10 Mart 2015 günü İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Taksim Taşkışla Kampüsü'nde 09.30 - 17.30 saatleri arasında gerçekleşecek. 

Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar kentsel dönüşüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı