kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor

Kentsel Dönüşüm 08.02.2019 10:42

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ne göre, kentsel dönüşümde yatırımcı ne kadar inşaat yaptıysa o kadar satış yapabilecek.

Kentsel dönüşümde yatırımcı ne kadar inşaat yaptıysa o kadar satış yapabilecek. Teminat mektubu ve sigorta zorunlu. Temelden veya maketten satışa son verilecek.

Halk arasında temelden veya maketten satma ve satın alma dönemine son verilecek. Vatandaşların haklarını güvenceye almak için yatrımcıların yapım bedelinin yüzde 10'una kadar teminat alınacak ya da tamamlama sigortası istenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün bir otelde düzenlenen, “Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı”nda Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni açıkladı. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kira yardımı, proje ve faiz desteği olarak bugüne kadar 9 milyar 407 milyon lira kaynak kullandıklarını belirten Kurum, dönüşüme dair her türlü sorunun bir an önce aşılması gerektiğini dile getirdi.

7 temel hedef

Strateji belgesiyle vatandaşın yaşadığı tüm mağduriyetleri bir bir önleyeceklerinin altını çizen Kurum, kentsel dönüşümde yeni dönemi, yedi temel hedef üzerine inşa ettiklerini aktardı. Kurum, bunları şöyle açıkladı:

“Afet risklerinin etkin bir şekilde bertaraf edilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin kesin olarak sağlanması. Yapıları dönüştürmenin yanında çevresel, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve yaşatılması. Ülke çapında sürdürülebilir kentsel dönüşümün belirlenmesi. Yerinde dönüşümün, yatay mimarinin ve mahalle kültürünün esas alınması. Sosyal ve teknik altyapı yetersizliklerinin giderilmesi. Engelli dostu şehirlerin hayata geçirilmesi. Yapılaşma sonrası oluşacak değer artışının adil ve dengeli olarak paylaştırılması.”

Her kente özel

Kurum, her kente özgü, kentsel dönüşüm anayasasını getirdiklerine değinerek, “Bundan böyle her belediyemiz kendi ilçesine veya iline dair Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlayacak ve bakanlığımızın onayına sunacak. Bu sayede şehirlerimiz, ‘kentine özgü' bir dönüşüm anayasasının sahibi olacak. Kentsel dönüşümü, hazırladıkları bu belgeye göre yapacaklar. Yani ilimize kentsel dönüşümle ilgili bir harita hazırlayacaklar, bu haritalar üst ölçekli planlara, mekansal stratejik plana uygun olacak” ifadesini kullandı.

Yarım inşaat yok

Sadece vatandaşlara dair değil, yatırımcılara ve belediyelere dair çok önemli değişikliklere ve yeni düzenlemelere gidildiğine dikkati çeken Kurum, şunları söyledi:

“Yatırımcılarımıza dair en temel hareket noktamız şudur; bundan böyle belli kriterleri sağlayan müteahhitler, kentsel dönüşüm uygulamaları yapabilecek. Ülkemizde artık hiçbir inşaat yarım kalmayacak, vatandaşlarımız en kısa sürede sıcak yuvalarına ve işyerlerine kavuşacak. Bu anlamda teminat sistemi devreye geçti.Bakanlığın belirlediği şartlarda bundan sonraki kentsel dönüşüm uygulamalarında, teminat veya tamamlama sigortası yüklenicilerimiz yaptırmak zorundalar. Kentsel dönüşümde bu şartlara uyabilen firmalarımız bu dönüşümleri gerçekleştirecekler. En önemlisi de kentsel dönüşüm uygulamalarından dolayı hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak.”

Sadece ihtiyaç kadar konut

Bundan önce gerçekleştirilen bina ve parsel bazlı uygulamaların yerini, teknik ve sosyal altyapı ihtiyacını gideren, okulları, ibadethaneleri, yeşil alanları, geniş yolları ile planlanmış, üst ölçekli plan kararları ile uyumlu alan bazlı dönüşüm olacağına işaret eden Kurum, “Yeni dönemde katılımcılık en önemli gündemimiz, sürece halkın tam katılımı sağlayacağız ve hak sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceğiz. Bu sayede hem ekonomik hem de ihtiyaca dair arz talep dengesi sağlanacak. Bundan böyle sadece ihtiyaç kadar konut üretilecek” dedi.