5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi

Kentsel Dönüşüm Kongresi'nin sonuç bildirgesi açıklandı

Kentsel dönüşüm 06.03.2018 09:17

“5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi”nin sonuç bildirgesi açıklandı.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin kentsel dönüşüm sürecini beş ayrı oturumda ele aldığı kongrenin sonuç bildirgesi açıklandı. 

Türkiye gündeminin son yıllardaki en önemli konu başlıklarından biri olan kentsel dönüşüm, 22 Şubat 2018 Perşembe günü Swiss Hotel'de 5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde masaya yatırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan,  TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanları ve gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcilerinin konuşmacı ve konuk olarak yer aldığı kongrenin sonuç bildirgesi yayımlandı.

“Kentsel Strateji Doğrultusunda Akıllı Şehirler ve Binalar” temasıyla gerçekleştirilen kongrede, “Sektörel STK'lar Açısından Kentsel Dönüşümün Geleceği”, “Yerel Yönetimler Açısından Kentsel Stratejinin ve Entegrasyonun Kentsel Dönüşüm Süreci İçin Önemi”, “Kentsel Dönüşümün Gayrimenkul Sektörü Açısından Geleceği”, “Kentsel Dönüşüm Sürecinin Bileşenleri ve Yeni Yaklaşımlar”, “Kentsel Dönüşümün Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik Boyutu”başlıklarıyla beş ana oturum gerçekleştirildi.

Kongre sonucunu değerlendiren Management Plus Genel Müdürü Haldun Ersen “Kentsel dönüşüm sürecini güçlü kılacak husus, insanları sürecin içine dahil etmektir. Dolayısıyla, kentleri, sosyal yapısı ve yaşayan dokusu da düşünülerek, yapısal olarak dönüştürmek gerekiyor. Süreci, kenti tanımlayan değer haritaları, yoğunluk haritaları, yoksulluk haritaları, yoksunluk haritaları ve siluet haritaları gibi stratejik haritaların hazırlanması takip eder” dedi. 

Kentsel dönüşümün aşama aşama ilerleyen bir süreç olduğunu belirten Ersen, “Bu süreçte üzerinde durulması gereken üç önemli odak nokta var: Birincisi, stratejik vizyon olarak tanımlanan, dönüşümün parsel ya da proje bazında değil, daha geniş bir vizyonla yapılması, ikincisi, stratejik kentsel planlamada sürecin bir kentsel vizyon kurgusu temelinde yürütülmesi, üçüncü odak ise stratejik kentsel tasarımdır. Stratejik tasarım ve planlama ilkelerinin bundan etkilenecek insanlarla belirlenmesi gerekiyor. Bunun için, tartışmaların yapılabileceği platformlar oluşturulmalıdır. Bu aşamalar sonucunda elde edilen analizlerle beraber nerenin dönüşüm, nerenin gelişim alanı olduğu, yaşayan insanların ne ölçüde etkileneceği konusunda bilimsel kararlar alınabilir” açıklamasında bulundu. 

Gerçekleşen kongrenin sürece büyük katkısının olacağının altını çizen Ersen, “Temennimiz; 21. yüzyıl Türkiye'sinde, dünyadaki kentsel tasarım, strateji ve planlama ilkeleri ile uygulanmış başarılı kentsel dönüşüm projelerini ve bu alandaki gelişmeleri özümseyen, parsel bazında değil kentsel ölçekte ele alınmış, yaşayan sosyal yapıyı da önemseyen, akıllı ve sürdürülebilir kentler planlamaktır” şeklinde konuştu.