donusum

Kentsel Dönüşüm Kanunu’nda değişiklik!

Kentsel dönüşüm Uğurcan Tokay 28.07.2017
Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak bilinen 6306 Sayılı Kanun'un bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.
Türkiye'de hızla devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını kapsayan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu'nda yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Resmi Gazete açıklaması şöyle;

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 

kentsel dönüşüm kanunu 6306 sayılı kanun kentsel dönüşüm kanunu değişiklik