2. Kentsel dönüşüm Zirvesi

Kentsel dönüşüm bu zirvede masaya yatırıldı!

Kentsel dönüşüm Ayşe Özlem Kuruca 17.12.2014
“Yerinde Dönüşüm Yaşanabilir Kentler” temasıyla düzenlenen “2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi 2014" yoğun ilgiye sahne oldu.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği işbirliği ile düzenlenen “2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi 2014”, 13-14 Aralık tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, MEF Üniversitesi, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Harita Mühendisleri İşadamları Derneği'nin destekçileri arasında yer aldığı zirveye, 400'ün üzerinde dinleyici katıldı. 

Ufuk açıcı ve gayet faydalı

Açış konuşmalarını Piri Reis Harita, Gayrimenkul ve CBS Derneği Onursal Başkanı Halil İbrahim Okudan, YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün yaptığı zirvede gerek panelistler gerek izleyiciler, konunun her yönünün ele alınmasının ufuk açıcı olduğuna dikkat çekerken sunumlardan azami ölçüde faydalandıklarını dile getirdiler. Ayrıca sosyal, kültürel, çevre gibi boyutlarının eksik kaldığı ilk projelerden dersler alınmaya başladığını görmekten de memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Sosyal boyutundan medyaya, geliştirdiği sektörlerden akıllı kentlere, yatırımdan örnek uygulamalara kadar her konu masaya yatırıldı

Kentsel dönüşümün mevcut durum tespitini değerlendirmek, kentsel dönüşümün uygulandığı ve uygulanacağı şehirler için fikirler geliştirmek ve sorunların çözümü için fikir alış-veriş imkanı sağlamayı hedefleyen zirve; "Mevcut Durum Değerlendirmesi”, “Sosyal ve Medya Boyutu”, “Gelişen Farklı Sektörler”, ”Akıllı Yapılar ve Enerji Verimliliği”, “Yatırım ve Finans Boyutu” ile “Yerel Yönetim Uygulama Örnekleri” başlığını taşıyan oturumlarında, geniş konuşmacı yelpazesiyle dikkat çekti. 

Yerinde dönüşüm hedefi için kamu kurumları öncü olmalı

Piri Reis Harita, Gayrimenkul ve CBS Derneği Onursal Başkanı Halil İbrahim Okudan: "Kentsel Dönüşüm Yasası, şehirlerimizin kurtarılması, daha yaşanabilir şehirler için bir nimet olmuştur. Yerinde dönüşümü destekliyorum. Bunu gerçekleştirmek için kamu kurumları öncülük yapmalı."

Temelinde insan olan yeni yasalar pek yakında...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk: "Kentsel dönüşümün temelinde insan var. Yeşil alanı, sosyal donatısı olmayan projelere kentsel dönüşüm projesi demiyoruz bu nedenle. Daha dün (12 Aralık), yoğun olarak Roman vatandaşlarımızın meskun olduğu Sakarya Erenler için gerçekleştirdiğimiz ihalede, Roman kültürünü, yaşam biçimini dikkate alacak projeler istedik. Kat sayısından renkler ve ilgi alanlarını içeren soyal donatılara kadar her detayı kapsıyordu ihale. Ayrıca, enerji verimliliği, sürdürülebilir enerji, sera gazı duyarlılığını sağlayıcı çalışmalar amaçlıyoruz. Bu maksatla; ısı, su, ses vs yalıtımına ilişkin ciddi teşvikler vermeyi hedefleyen bir yasa çalışmamız var. Ayrıca yıkılan binaların atıkları için anlaşıp bunların kullanımını sağlayacak çalışmalar içindeyiz. Yıkım işlerini yapanları standarda bağlamak ve bu işlerde çevre, insan, mal güvenliğini sağlamak üzere Yıkım Müteahhitliği diye bir meslek oluşturacak yönetmelik çalışmaları yapıyoruz. 3 ay önce belediyelerden riskli ve rezerv alanlarını belirlemelerini istedik. Devlet olarak kentsel dönüşüm talep eden halkımıza %4 faiz desteği, vergi indirimi, kira yardımı yapıyor, yatırımcılar için finans imkanlarını artırıp emsal artışını asgaride tutmaya çalışıyoruz. Yeni aldığımız bir kararla bundan sonra kira yardımı işlerini belediyelere devretmiş bulunuyoruz."

İyi niyetliyiz ve ders alıyoruz

Yüksek Mimar Mehmet Şimşek Deniz: "İslam tarihinin ilk kentsel dönüşümcüsü ve şehir planlamacısı Hz.Muhammed'dir (SAV). Su kuyuları ile evler arasına standart mesafeler koymuş, komşusunun ışığını, manzarasını engelleyen yapılaşmaya karşı durmuştur. Cumhuriyet döneminde şehirleşme ve kentsel dönüşüm çalışmaları yapılsa da 2012'de çıkanı onlardan ayıran; onların reaksiyonerken bunun aksiyoner yani inisiyatifi ele alan bir yaklaşımının bulunması. Elbette hatalar, kusurlar oluyor ancak gelinen noktada kamudan da sektörlerden de, yeni projelerde, bunlardan ders çıkarıldığına ilişkin geri bildirimler almak sevindirici. Demek ki iyi niyetliyiz ve hep birlikte öğreniyoruz. Ancak bu son yasada bir revizyon ihtiyacı var. Özellikle gurbetçi ve gayrimüslimlere tebligat hususundaki sorunları çözmemiz lazım."

İnsanları kaynaştıran yatay projeler üreteceğiz

TOKİ Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Şahin: "İnsanların kaynaştığı, farklı gelir gruplarının ve esnafın bir arada yaşadığı, dayanışmayı öne çıkaran, tarihsel, kültürel, yerel dokunun korunduğu, yatay projeler üreteceğiz bundan sonra."

2023'e kadar 6 milyon konut

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Badem: "2023'e kadar 1 milyonun biraz üstünde yapının dönüşümünü hedefliyoruz. İvme artışı yaşanırsa 4 milyonu aşacak bu rakam ve 6 milyona ulaşabilecek. Bunları sağlamak için projelerde etkin rol üstlenen belediyelere destek verecek, yeni düzenlemelerle ilgilileri teşvik edecek, riskli alanlardaki projelere ağırlık vereceğiz."

2. Kentsel dönüşüm Zirvesi kentsel dönüşüm Yıldız Teknik Üniversitesi