sarıgöl kentsel dönüşüm

Gaziosmanpaşa Sarıgöl’ün dönüşüm planları askıda!

Kentsel dönüşüm Uğurcan Tokay 23.02.2016
Bakanlık açıkladı, Sarıgöl'de 10 hektarlık alanın kentsel dönüşüm planları askıya çıktı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gaziosmanpaşa'ya bağlı Sarıgöl Mahallesi'nin kentsel dönüşüm planlarını askıya çıkardı. Konuyla ilgili olarak bakanlıktan gelen açıklama şu şekilde;

Bakanlığımızın 17.02.2016 tarih ve 2482 sayılı yazısı ekinde iletilen, İlimiz Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” olarak ilan edilen 33.17 hektarlık alanın yaklaşık 10.9 ha'lık kısmına ilişkin olarak Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanarak 6306 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca onaylanmak üzere Bakanlığımıza iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”un 6. Maddesi uyarınca NİP-17437 ve UİP-17438 plan işlem numarası alarak Bakanlığımız tarafından 17.02.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 22.02.2016-22.03.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

 

gaziosmanpaşa sarıgöl kentsel dönüşüm sarıgöl kentsel dönüşüm son durum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı