fikirtepe imar planları

Fikirtepe’de dönüşümün imar planı değişti!

Kentsel dönüşüm Uğurcan Tokay 26.11.2015
Daha önce 500-1100 kişi/hektar olan ibare, 1000 kişi/hektar olarak değiştirildi. Yeni planlar 30 gün süreyle askıda kalacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Fikirtepe'de imar planlarında değişiklik yaptı. Daha önce 1/5000'lik planlarda, yüksek yoğunluklu konut alanlarındaki 500-1100 kişi / hektar ibaresi 1000 kişi / hektar olarak değiştirildi. Yeni plan 30 gün süreyle askıda kalacak.

Konuyla ilgili olarak bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

Bakanlığımızca 02.08.2013 tarihli ve 12984 sayılı Oluru ile onaylanan İstanbul-Kadıköy-Fikirtepe ve çevresine ilişkin Bakanlığımızca onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Yüksek Yoğunlukta Konut Alanı (K) 500-1100 kişi/ha olan yoğunluk değerinin; “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı (k) 1000 kişi/ha” olarak düzenlenmesi suretiyle hazırlanan -1- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Baklanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca re'sen onaylanmıştır.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 26/11/2015-25/12/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

fikirtepedeki 1/5000'lik imar planı

Uğurcan Tokay / emlaktasondakika.com

fikirtepe imar planları fikirtepe kentsel dönüşüm imar planları