esenler oruçreis

Esenler Oruçreis Mahallesi’nin imar planı değişikliği onaylandı

Kentsel dönüşüm Emine Pile 09.08.2016
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Oruçreis Mahallesi gecekondu önleme bölgesi-riskli alan bölgesine ilişkin hazırlanan imar planı hakkında açıklama yaptı
Esenler, Oruçreis Mahallesi sınırlı içerinde kalan gecekondu önleme bölgesi-riskli alan bölgesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 9 Ağustos 2016-7 Eylül 2016 tarihleri arasında olmak üzere 30 günlüğüne askıya çıkarıldı. 

Yapılan açıklama şu şekilde;

İlimiz, Esenler İlçesi, Oruçreis Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi – Riskli Alan Bölgesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 644 sayılı KHK ve 6306 sayılı Kanun hükümleri uyarınca re'sen onaylanmıştır.

 Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 09/08/2016-07/09/2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Esenler Oruçreis Mahallesi Esenler riskli alan