kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina

"Deprem korkusu, kentsel dönüşümün silahşörü oldu"

Kentsel dönüşüm Uğurcan Tokay 12.10.2017
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, deprem korkusunun kentsel dönüşümün silahşörü olarak kullanılmaya başlandığını belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "2017 yılı sonu itibarıyla ülkemizde deprem risklerinin azaltılmasına yönelik önemli faaliyetler tamamlanmış, belirli bir disiplin altına sokulmuş olacak." dedi. 

Nurlu, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Gençlik Merkezi'nde Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen "Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı"nda, bu etkinliğin Türkiye'de önemli bir misyonu yerine getirdiğini kaydetti.

Türkiye topraklarınnı büyük bir kısmının yüksek deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Nurlu, Türkiye'nin, 2009 yılında AFAD Başkanlığının kurulmasıyla afet yönetiminde farklı bir kurumsal yapıya büründüğünü söyledi. 

AFAD'ın, bu yapıda, özellikle afet öncesine yönelik risklerin belirlenmesi ve yönetimi konularını odak merkezine almayı hedeflediğini,bir çok alanda hem koordinasyon hem de politika belirlemeye yönelim çok geniş bir yelpazede hizmetleri yerine getirdiğini ifade eden Nurlu, şöyle konuştu:

"Bilimsel çalışmalarla desteklenmiş projelerle Türkiye'de afet yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirmek ana hedefimizdir. AFAD tüm birimleriyle yaptığı çalışmalarda ve projelerde kamu, üniversite, sivil toplum ve özel sektör işbirliğinin mümkün olduğunca etkin bir şekilde artırarak, günümüz 21. yüzyıl afet yönetimi prensiplerine uygun bir şekilde ülkemizde afet çalışmalarını şekillendirerek, afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. 2017 yılı sonu itibarıyla ülkemizde deprem risklerinin azaltılmasına yönelik önemli faaliyetler tamamlanmış, belirli bir disiplin altına sokulmuş olacak. Son birkaç yıldır ülkemizin gündeminde olan deprem tehlike haritasının yenilenmesi ve yeni bina deprem yönetmeliği çalışmalarında da son noktaya geldik. Bu iki çalışmayı sene sonuna kadar sonuçlandıracağız." 

Bilişim sistemlerinin afet yönetiminde kullanım gelişmelerini izliyoruz

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan da böylesine önemli bir konferansı üniversitede gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gündoğan, yer bilimciler ve inşaat mühendislerinin bir araya gelerek ortak çözümlerin geliştirilmesine olanak sağlayan bu tür konferanslardan elde edilecek deneyim ve bilgilerin güvenli yerleşim alanlarının seçiminde ve mevcut yerleşim alanlarında ise yapısal ve jeolojik risklerin ortaya konulmasında son derece faydalı ve önemli olduğuna değindi.

Gündoğan, "Türkiye Ulusal Deprem Yönetmeliğinin bu konferans süresinde tartışılacak olması ve yeni Türkiye deprem tehlike haritalarının konferans kapsamında sunulacak olmasının da bu toplantının önemli çıktılarından olacak" dedi.

 Günümüzde bilişim sistemlerinin afet yönetiminde kullanımına yönelik gelişmeleri izlediklerini, buna yönelik paylaşımların da konferans süresinde yapılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Gündoğan, "Bu tür yeniliklerin kullanıcısı, insan kaynağı olmadığı sürece toplumsal faydaya dönüşmesi mümkün değil. Bu noktada AÜ üzerine düşen görev ve sorumluluğunun bilinciyle gerek örgün gerekse Açıköğretim programları aracılığıyla eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini aralıksız olarak devam ettiriyor." ifadelerini kullandı. 

Deprem korkusu Türkiye'de kentsel dönüşüm silahşörü oldu

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu ise depremin sadeci belli bölgelerin değil, Türkiye'nin problemi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin depremlerden olumsuz etkilendiğini anlatan Sucuoğlu, şunları söyledi:

"Bir süre daha böyle olmaya devam edecek. Bu riski azaltmanın yolu Türkiye'deki bilim insanlarının doğru kullanılması ve uygulamaya doğru yansıtılmasından geçiyor. Deprem istismara açık bir konu ve deprem tehlikesi insanları korkutmak amacıyla çok kullanılıyor. İnsanlar yanlış yönlendiriliyor. Deprem korkusu Türkiye'de kentsel dönüşüm silahşörü olarak kullanılmaya başlandı. Bu konu hepimizi rahatsız ediyor. Yeni teknolojilerin deprem uygulamalarına girmesi gerekiyor. Bu kongre de bu anlamda Türkiye için dönüm noktasıdır. Yeni teknolojilerin tanıtıldığı, çalışıldığı, yapılan çalışmaların sunulduğu bir ortam olacak."

kentsel dönüşüm haluk sucuoğlu istanbul deprem tarihi