sütlüce

Beyoğlu’nun dönüşümünde revizyon!

Kentsel dönüşüm Uğurcan Tokay 04.12.2015
Örnektepe ve Sütlüce mahallelerindeki 5 adada dönüşümün imar planlarında revizyona gidildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Beyoğlu'nda iki mahalledeki bazı adaların dönüşümünde revizyona gitti. Örnektepe ve Sütlüce mahallelerindeki 3256, 3258, 3259, 3260, 3751 adalarda yapılan değişiklik sonrası imar planları askıya çıktı. Konuyla ilgili olarak bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

İlimiz, Beyoğlu İlçesi, Örnektepe ve Sütlüce Mahalleleri, 24/09/2012 tarih ve 2012/3786 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen riskli alana ilişkin hazırlanan -2- paftalık 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve -2- paftalık 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 6306 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi uyarınca re'sen 17/11/2015 tarihinde 4127,1 plan işlem numarası ile onaylanmıştır.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 04/12/2015-04/01/2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

beyoğlu kentsel dönüşüm sütlüce kentsel dönüşüm örnektepe kentsel dönüşüm