camikebir mahallesi

Beyoğlu Camikebir Mahallesi’nde dönüşüm planı değişti!

Kentsel dönüşüm Uğurcan Tokay 05.02.2016
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Camikebir Mahallesi'ndeki değişikliği 30 gün süreyle askıya çıkardı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Beyoğlu Camikebir Mahallesi'ndeki dönüşümün planlarını değiştirdi. Değişiklik sonrası yapılan açıklama şöyle;

Bakanlığımızın 03.02.2016 tarih ve 1653 sayılı yazısı ekinde iletilen İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Camiikebir Mahallesinde bulunan Bakanlığımız tarafından 05.03.2015 tarihinde 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesinin (ğ) bendi kapsamında “Özel Proje Alanı” olarak belirlenen alana ilişkin Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planına iletilen itirazlar kapsamında, İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.12.2015 gün ve 3968 sayılı kararı dikkate alınarak -1- paftalık 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve -6- paftalık 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2(ğ) maddesi uyarınca NİP-13299,1 ve UİP-13300,1 plan işlem numarası alarak 03.02.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 05.02.2016-05.03.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 

beyoğlu camikebir mahallesi beyoğlu cami Çevre ve Şehircilik Bakanlığı