bağcılar meydanı kentsel dönüşüm

Bağcılar Meydanı’nda kentsel dönüşüm rüzgarı!

Kentsel dönüşüm Uğurcan Tokay 03.09.2015
Bağcılar Belediyesi, metro girişinin de yer aldığı Bağcılar Meydanı'nda kentsel dönüşüm yapacak.
İstanbul'da yapı stoğunun en kalitesiz olduğu ilçelerin başında gelen Bağcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bağcılar Meydanı'nı kapsayan dönüşüm projesinin imar planını askıya çıkardı.

Konuyla ilgili olarak İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle;

Bakanlığımızın 26/08/2015 tarih ve 14340 sayılı yazısı ekinde iletilen, İlimiz, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesine Yönelik Hazırlanan Müdürlüğümüzce 27/03/2015 – 25/04/2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi sonucunda yapılan düzenlemeler, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin (ğ) bendi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi kapsamında -1- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve -3- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği NİP-10428,1 ve UİP-10429,1 plan işlem numarası alarak 26/08/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 03/09/2015-02/10/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

bağcılar meydan kentsel dönüşüm bağcılar kentsel dönüşüm