bağcılar meydan kentsel dönüşüm

Bağcılar Meydanı'nda dönüşüme iptal kararı!

Kentsel dönüşüm Uğurcan Tokay 05.02.2016
Bağcılar Meydanı'yla birlikte 5 mahalleyi kapsayan dönüşüm kararına Danıştay'dan iptal kararı geldi.
Danıştay, Bağcılar meydanı ve çevresindeki 5 mahallenin bazı bölümleri için alınan ‘riskli alan' kararı ve imar planları için yürütmeyi durdurma kararı verdi. 22 hektarlık alanda, aralarında kamu binalarının da olduğu 195 bina bulunuyor.

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanı olarak bilinen İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bazı mahaller için alınan ‘yürütmeyi durdurma kararı'nın bir benzeri Bağcılar için alındı. Bakanlar Kurulu kararı gereği riskli alan ilan edilen bölge Bağcılar Meydanı ve çevresini kapsadı. Anılan bölge ile komşu olan mahaller ise  Çınar, İnönü, Sancaktepe, Yavuzselim, ve Merkez Mahallesi olarak kayıtlara geçti.

22 HEKTARLIK ALAN ‘RİSK' KAPSAMINDA

Riskli alan kararı 31 Ağustos 2013'de Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre, 22 hektarı kapsayan alan ‘dönüşüm' uygulamasına alınacaktı. Bu karar sonrasında, anılan bölge için Uygulama İmar Planları (UİP) ve Nazım İmar Planları (NİP) hazırlandı. Bu planlar, geçtiğimiz mart ayı başında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayından geçti.

İŞ MERKEZİ SAHİBİ DAVA AÇTI

Anılan bölge için imar planları hazırlanmaya başlanırken, meydanda iş hanı bulunan Mustafa Tekin de yargı yoluna gitti. Davalı konumda ise Başbakanlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yer aldı. Danıştay Ondördüncü Daire'ye yapılan başvuruda,  bir bölgenin riskli alan ilan edilmesi için, somut verilerin ortaya konulması gerektiği vurgulandı. Başvuruda, riskli alan ilan edilen bölgede bulunan yapıların, can ve mal güvenliğine riske attığına ilişkin bir tespitin olmadığı vurgulandı. Başvuruda, yapılan işlemlerin şehircilik ilkelerine de aykırılık oluşturduğu öne sürüldü.

BAKANLIK: İŞLEM HUKUKA UYGUN

Davalı idareler ise yaptıkları savunmalarda, hukuka aykırı bir işlemin olmadığı kaydedildi Danıştay Tetkik Hakimi Uğur Dursun ise yürütmenin durdurulması yönünde görüş belirtti.

MÜLKİYET HAKKI VURGUSU

9 üyeli daire kararında, mülkiyet hakkının Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nce korunduğuna işaret edildi. Kararda, mülkiyet hakkının yalnızca kamu yararının mevcut olduğu durumlarda kanunla sınırlandırılabileceğine vurgu yapıldı.

BİLİMSEL BİR RAPOR SUNULMADI

Kararda, riskli alan olarak belirlenen bölge için bilimsel bir raporun hazırlanmadığına işaret edildi. Daire, Bakanlar Kurulu'nca alınan riskli alan kararı ve bu karara dayalı hazırlanan imar planlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararda,  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na  itiraz yolunun da kapalı olduğu kaydedildi.Riskli alan olarak belirlenen bölge Bağcılar'ın merkezi konumunda. Anılan bölgede özel mülkün yanı sıra kamuya ait binalar da bulunuyor. Anılan bölgede, hastane, okul binalarının yanı sıra bir caminin de olduğu anlaşıldı.

Davacı Mustafa Tekin'in avukatı Esra Işık Ayanoğlu, Danıştay kararının oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı. Av. Ayanoğlu, riskli alan olar ilan edilen bölgelerin bir çoğu için gerekli bilimsel raporların alınmadığına işaret etti. Av. Ayanoğlu, Danıştay kararında yer alan yapılan 'mülkiyet hakkı' vurgusunun önemli olduğunu kaydetti. Av. Ayanoğlu, kararla birlikte bölge için 3 yıl önce başlatılan sürecin başa döndüğüne işaret etti.

Hürriyet

bağcılar meydanı kentsel dönüşüm bağcılar kentsel dönüşüm danıştayı bağcılar meydan