bağcılar meydanı kentsel dönüşüm

Bağcılar Meydanı’nda dönüşüm için düğmeye basıldı!

Kentsel dönüşüm Uğurcan Tokay 27.03.2015
Çevfe ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bağcılar'da meydanın dönüşümü için imar planlarını 30 gün süreyle askıya çıkardı.
Türkiye'nin en büyük ilçesi olma ünvanını elinde bulunduran Bağcılar'da kentsel önüşüm çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre Bağcılar meydanı için düşünülen planlar 27 Nisan 2015'e kadar 30 gün süreyle askıya çıktı.

Yeni plan neleri kapsıyor?

Yeni plana göre 220 bin metrekarelik alanın 80 bin 535 metrekaresi konut+ticari alanlardan, 3 bin 248 metrekaresi dini tesis alanlarından, 26 bin 587 metrekaresi yeşil alanlardan, 35 bin 654 metrekaresi meydandan, 3 bin 409 metrekaresi spor alanlarından, 8 bin 146 metrekaresi kamu hizmet alanı, 8 bin 510 metrekaresi eğitim alanından, 6 bin 756 metrekaresi sos kültürel tesis alanından, 2 bin 862 metrekaresi sağlık alanından, 2 bin 772 metrekaresi özel sağlık alanından, 41 bin 521 metrekaresi yollardan oluşacak.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün konuyla ilgili açıklaması şöyle;

İlimiz, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesine Yönelik Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 1 paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 3 paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin (ğ) bendi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca NİP-10428 ve UİP-10429  plan işlem numarası alarak 03/03/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 27/03/2015-25/04/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

 

bağcılar meydanı kentsel dönüşüm bağcılar kentsel dönüşüm projeleri