bağcılar albayrak sitesi kentsel dönüşüm

Bağcılar Albayrak Sitesi dönüşüyor! İmar planı askıda!

Kentsel dönüşüm Uğurcan Tokay 20.03.2015
Bağcılar Demirkapı Mahallesi'ndeki Albayrak Sitesi, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İmar Planlama Şube Müdürlüğü, Bağcılar Demirkapı Mahallesi'ndeki Albayrak Sitesi'nin imar planlarını askıya çıkardı. Kentsel dönüşüm kapsamında olan sitenin imar planları 18 Nisan 2015'e kadar askıda kalacak.

Konuyla ilgili olarak İmar Planlama Şube Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle;

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Demirkapı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan “Riskli Alan”a yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2(ğ) maddesi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca UİP-10432 ve NİP-10430 plan işlem numarası alarak 02.03.2015 tarihinde Bakanlığımızca (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 20.03.2015-18.04.2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile web sitesinde askıya çıkarılmıştır.

albayrak sitesi kentsel dönüşüm bağcılar albayrak sitesi kentsel dönüşüm