atasehir2

Ataşehir Küçükbakkalköy’ün dönüşüm planlarına onay!

Kentsel dönüşüm Uğurcan Tokay 24.02.2015
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ataşehir'deki kentsel dönüşümün planlarını 30 gün süreyle askıya çıkardı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm imar planlarını onayladı. İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yeni planların 30 gün süreyle askıda kalacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama metninin tamamı şöyle;

İlimiz Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesinde bulunan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 13.08.2013 tarih ve 2013/5280 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen “Riskli Alan”a ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 6306 sayılı Kanun, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi uyarınca UİP-9795 ve NİP-9794 plan işlem numaraları ile 12.02.2015 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 24.02.2015-25.03.2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır

ataşehir kentsel dönüşüm küçükbakkalköy kentsel dönüşüm