Mutlu Mahallesi

Ankara'nın Mutlu Mahallesi riskli alan ilan edildi!

Kentsel dönüşüm Zeynep Karabağ 16.11.2016
Ankara İli, Mamak İlçesi, Mutlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 615 bin 557 metrekarelik alan riskli alan ilan edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı2nın 13 Ekim 2016 tarihli ve 12326 sayılı yazısı üzerine 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2'nci ve ek 1'inci maddelerine göre, Ankara - Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nin bir bölümü riskli alan ilan edildi. Bu alan üzerinde kentsel dönüşüm yapılabilecek. 

Mutlu Mahallesi'nin riskli alan ilan edilen alanın krokisi;

mutlu mahallesi

Detaylı bilgi için tıklayınız

Mutlu Mahallesi ankara mamak riskli alan