karasu satılık arsa

Sakarya Karasu'da 2 milyon 510 bin TL'ye satılık arsa!

İhale Zeynep Karabağ 21.09.2016
Karasu Milli Emlak Müdürlüğü, 25 bin 73 metrekarelik arsayı 2 milyon 510 bin TL'ye satışa çıkardı.
Karasu Milli Emlak Müdürlüğü, Sakarya İli, Karasu İlçesi, İhsaniye Köyü, Kocaeğreltilik Mevkii, 7 pafta, 1467 parselde yer alan 25 bin 73 metrekarelik arsayı satışa çıkardı. 

İhalesi 5 Ekim 2016 günü saat 10.45'te Karasu Milli Emlak Müdürlüğü'nde yapılacak olan arsanın değeri 2 milyon 510 bin TL olarak belirlendi. İhale açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Geçici teminat 753 bin TL. 

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatine kadar yatıracakları geçici teminatın makbuzu veya süresiz teminat mektubu, (Banka teyit yazısı ile birlikte) ikametgah senedi, tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi, nüfus cüzdan örneği, gerçek kişilerin: T.C. Kimlik numarasını, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişiler noterden tasdikli vekaletname ile tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını (Tüzel kişilerde ise ihalenin yapılacağı yıl içerisinde Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan alınmış sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi, vekaletname ve imza sirküleri ile) birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekiyor.

Karasu Milli Emlak Müdürlüğü sakarya karasu karasu satılık arsa