izmir konak ilçesi

ÖYK, İzmir'deki imar planı değişikliğini onayladı

İhale Hatice İlvan 17.03.2017
Özelleştirme Yüksek Kurulu, İzmir'in Konak ilçesinde yer alan alanın imar planını değiştirdi.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. mülkiyetindeki İzmir ili, Konak ilçesi, Alsancak Mahallesi, 1823 ada, 17 numaralı parselde imar planı değişikliği yapıldı.

7 bin 699 metrekarelik alana sahip Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, ticaret ve konut alanı, park ve yol alanı olarak kullanım kararı verildi. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

ek-2 :Ayrınıtlı bilgi için tıklayınız

Özelleştirme Yüksek Kurulu izmir konak ilçesi imar değişikliği