ÖYK

ÖYK, bazı taşınmazların satış ve imar değişikliğini onayladı

İhale Emine Pile 07.09.2017
Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), bazı taşınmazların satışlarına ve imar planı değişikliklerine onay verildi.
ÖYK'nın konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TTA Gayrimenkul AŞ'ye ait, Diyarbakır'ın, Kayapınar ilçesindeki taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 15 milyon 5 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Hasan Yaşar'a satılması onaylandı. Aynı il ve ilçede bulunan gayrimenkulun de da 20 milyon 30 bin lira ile yine en yüksek teklif veren Yaşar'a satılması kararı uygun bulundu.

Söz konusu şirkete ait Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki taşınmazın üzerindeki binalarla birlikte özelleştirme ihalesinde 28 milyon 906 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Vahit Karaarslan'a satışı ile başka bir adadaki taşınmazın üzerindeki binalarla birlikte 21 milyon 956 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Abdurrahman Tanrıverdi'ye satışı onaylandı.
 
Öte yandan, Mersin Taşucu Limanı ve geri bölgesindeki alanlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara yönelik "liman, lojistik tesis, sanayi alanları ile park, yol" fonksiyonları önerilmesine ilişkin Kurul kararı ile onaylanan çevre düzeni planı değişikliğine, nazım imar planına ve uygulama imar planına yönelik askı sürecinde yapılan itirazların reddine karar verildi.
 
Maliye hazinesine ait İzmir ve ilçelerinde bulunan toplam 4 taşınmaz ile 2 bloktan oluşan 80 bağımsız bölümün özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.
 
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, İstanbul'un Bakırköy ilçesi, Kartaltepe Mahallesinde bulunan 12 parsele ''gelişme konut alanı, park alanı ve yol" kullanım kararı getirilmesine ilişkin onaylanan nazım ve uygulama imar planına yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar da reddedildi.? ? ? ?

ÖYK özelleştirme özelleştirme ihalesi