aydın didim

ÖİB’den Aydın’da gayrimenkul satışı!

İhale Uğurcan Tokay 31.07.2015
Aydın'ın Didim ilçesinde satışa açılan gayrimenkulün geçici teminat bedeli 1 milyon lira olarak belirlendi.
ÖİB, Aydın Didim ilçesinde Ankara Doğal Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait 9 bin 810 metrekarelik gayrimenkulü satma kararı aldı. Geçici teminat bedeli 1 milyon lira olan taşınmaz için son teklif verme tarihi 31 Ağustos 2015 olarak belirlendi. İşte ÖİB'nin ihale ilanı;

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen taşınmaz, 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde, “satış” yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilecektir.

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 1016 parselde (9.810,68 m2) kayıtlı taşınmaz ve üzerindeki varlıklar.

1.000.000.-TL

1.000.- TL

31.08.2015   14:00

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Satışa konu taşınmaz için, ihale şartnamesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ'a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - İhalelere gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları teklif verebilir. Teklif Sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 - İhaleye katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 1016 parsele ait İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ'ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6 - Satışa konu taşınmazın yurtdışında yerleşik taraflara satışı yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata tabidir.

7 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV'den muaftır.

8 - İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4 D: 4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA

Tel: (312) 286 62 46    Faks: (312) 286 62 48

www.aduas.gov.tr

 

aydın didim satılık arsa