beykoz riva arazisi

ÖİB, Beykoz Riva'daki taşınmazları özelleştiriyor

İhale 20.09.2018 09:31

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), İstanbul'un Beykoz ilçesi Çayağzı (Riva) Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar özelleştirilecek.

ÖİB'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Beykoz ilçesi Çayağzı (Riva) Mahallesi'ndeki 17 bin 687 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın "satış" yöntemiyle, 16 bin 625 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanın da 49 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yoluyla pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, geçici teminat tutarı 1,5 milyon lira olarak belirlendi. Teklifler, 18 Ekim'e kadar idareye teslim edilecek. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.