kütahya

Kütahya'da kiralık dinlenme tesisi

İhale 21.11.2018 09:56

Mülkiyeti Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait olan dinlenme tesisi 5 yıl süreyle kiraya veriliyor.

Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Yoncalı Mahallesi'nde bulunan Yoncalı Eğitim ve Dinlenme Tesisi 5 yıl kiralama süresiyle ihaleye veriliyor.

Söz konusu ihale için talep edilen satış fiyatı yıllık 28 bin 500 TL olup bu bedel 5 yılın  sonunda 142 bin 500 TL.

İhaleye teklif vermek isteyenler, teklif edilen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak şartıyla kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat bedeli verebilecek. 

İhale 19 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. 

Ayrıntılar için tıklayınız!