Cedid Valide Sultan Vakfı

Cedid Valide Sultan Vakfı, kiraya veriliyor

İhale Emine Pile 25.02.2015
İstanbul Fatih’te Kargir 1. Vakıf Hanı niteliğindeki kültür varlığı restorasyon ve onarım karşılığı kiraya verilmek üzere kiraya çıkarıldı.
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Cedid Valide Sultan Vakfı'na ait vakıf kültür varlığını mevcut imar fonksiyonuna uygun olarak restorasyonu-onarımı yapılarak 25 yıllığına kullanılmak-işletilmek üzere ihaleye çıkarıyor. 

Eminönü Hobyar Mahallesi'nde bulunan ve imar durumunda geleneksel ticaret alanı olarak belirtilen 389 metrekare yüzölçümündeki han, açık teklif usulü ile kiraya verilecek. 

Proje ve uygulama bedeli 5 milyon 392 bin 154 lira olarak belirlenen taşınmazın geçici teminat bedeli ise 161 bin 764 lira olarak kayıtlara geçti. 

İhalesi, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde 12 Mart 2015 tarihinde 14.00'te gerçekleştirilecek. 

Kira bedeli ne olacak?

1 - Yıl Aylık: 50.000,00.- TL (EllibinTürkLirası) + (İhale artış miktarı)
2 - ve 3 - Yıllar; Her yıl bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE onikiaylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) artış yapılarak belirlenecektir.
4 - Yıl Aylık; 120.000,00.-TL (YüzyirmibinTürkLirası) + (İhale Artış miktarı),
5 - Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna  (25. yılın sonu) kadar her yıl bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) artış yapılarak belirlenecektir.

Ayrıntılar için tıklayın!

Cedid Valide Sultan Vakfı kiralık vakıf