Eski Gar Oteli

Bandırma'da Eski Gar Oteli kiraya verilecek

İhale Zeynep Karabağ 09.11.2016
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'da bulunan Eski Gar Oteli'ni kiraya verecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bandırma İlçesi, Haydarçavuş Mahallesi, 32 pafta, 473 ada, 3 parselde yer alan otelini 30 yıl süreyle kiraya verecek.

Korunması Gerekli Kültür Varlığı Anıt Eser olarak tescilli “Eski Gar Oteli” olarak anılan ve altında 2 dükkanı ile lokantası olan kargir otelin tahmini bedeli 6 milyon TL, geçici teminatı ise 180 bin TL olarak açıklandı. 

Otelin ihalesi 23 Kasım 2016 saat 13.30'da kapalı teklif usulüyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak. 

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca onaylı restorasyon projesi kapsamında gerekli detay projelerinin hazırlanması ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izin ve ruhsatların alınarak restore edilmesi ve amacı uyarınca kullanılmak üzere işletme hakkının yükleniciye bırakılması; yapının kullandırılmasından dolayı yüklenicinin elde edeceği gelirlerden Belediyeye pay verilmesi, işletilme süresinin sonunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne üzerindeki müştemilatı ve tefrişatı ile birlikte bedelsiz devredilmesi şartıyla, taşınmaz üzerine yüklenici lehine sözleşme tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süre ile sınırlı ayni hak (daimi ve müstakil üst hakkı) tesis edilmesi işleri de ihale ediliyor.

Eski Gar Oteli bandırma balıkesir Eski Gar Oteli bandırma