kartal_orhantepe_kentsel_donusum_2020
Haberler / Kentsel Dönüşüm / İstanbul Kartal’da kentsel dönüşüm için flaş karar!

İstanbul Kartal’da kentsel dönüşüm için flaş karar!

Kentsel Dönüşüm 30.09.2020 16:35

Orhantepe Mahallesi'nde 490 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm için düğmeye basıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Kartal ilçesindeki Orhantepe Mahallesi'nde 49 hektarlık alan için kentsel dönüşüm girişimini başlattı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre 6306 sayılı kanun kapsamında 49 hektarlık alan için dönüşüm süreci yaşanacak. İmar planlarının askıya çıktığı proje için İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde;

Bakanlığımızın 15.09.2020 tarihli ve E.193502 sayılı yazısı ile; 17.04.2020 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan İstanbul ili, Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olduğu tespit edilen yapıların yer aldığı 49.8 ha.'lık Uygulama Alanına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine yönelik askı süresi içerisinde iletilen itirazların kısmen uygun görülmesi suretiyle hazırlanan; İstanbul ili, Kartal ilçesi, Orhantepe Mahallesi, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olduğu tespit edilen yapıların yer aldığı Uygulama Alanına ilişkin NİP-34279296 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği  ve UİP-34032961 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımızca 15.09.2020 tarihinde onaylandığı, planın plan onama sınırı dışında kalan alanları kesinleştiği bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 30.09.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.