otopark
Haberler / Güncel / Otopark parasını ilçe belediyesi toplayacak

Otopark parasını ilçe belediyesi toplayacak

Güncel 26.03.2021 10:13

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Otopark Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, büyükşehir belediyelerinin bugüne kadar “otopark bedeli” almalarına rağmen bölge otoparkı yapmamaları gerekçesiyle, bölge otoparkı bedeli toplama ve otopark yapma görevi ilçe belediyelerine verildi. Buna göre ilçe belediyeleri, bedelini topladıkları otoparkları 3 yıl içinde yapabilecek. İlçe belediyelerinin bölge otoparkı imar planları için 1/1000'lik uygulama imar planı yeterli olacağı, nazım imar planı istenmeyecek.

Yönetmelikle her daire için en az bir otopark zorunluluğu uygulamasında değişikliğe gidilerek, daire büyüklüklerine göre otopark zorunluluğu getirildi. 80 metrekareden küçük her üç daire için en az bir otopark, 80-120 metrekare arasındaki her iki daire için en az bir otopark, 120-180 metrekare arasındaki her daire için en az bir otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için iki otopark yeri ayrılacak. Dükkan, mağaza ve bankalarda her 30 metrekare için bir olan otopark zorunluluğu da 40 metrekarede bir olarak değiştirildi.

Yeşil korunacak

Düzenlemeyle otoparkların bina bodrumunun yanı sıra arka, yan veya ön bahçede veya bu bahçelerin altında yapılabilmesi sağlandı. Buna göre otoparklar, asgari 30 cm toprak örtüsüyle yeşillendirilerek bahçe vasfının ortadan kaldırılmaması şartıyla, binaların arka ve yan bahçe altlarının tamamında yapılabilecek. Ayrıca, parsel sınırına 3 metreden fazla yaklaşmamak, zemin altında yeşil dokuya uygun ve su geçirimli malzeme kullanılmak ve bahçe vasfı ortadan kaldırılmamak kaydı ile bina arka ve yan bahçelerinde de yapılabilecek. Parsellerin arka bahçesinde, binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak ve zemin kat yüksekliğini aşmamak kaydıyla mekanik otopark yapabilme imkanı da sağlandı.

120 metrekareden küçük, 3 kat ve üzeri yapı bulunan parsellerde talep halinde otoparkın bedel karşılığı bölge otoparkından temin edilebilmesi sağlanacak. Komşu parsellerin anlaşması ve maliklerin izniyle, bitişik olan bahçelerin, aradaki duvar kaldırılmak suretiyle ortak otopark olarak kullanılabilmesi imkanı getirildi. Parselinde otopark yapamayan yapılar için de 1000 metre yarıçapındaki başka bir binadan, otopark yeri gösterilebilecek.

Milliyet