Marport, Gemport, Gemlik, Evyap ve Egeport Yeşil Liman olmak istiyor!
Haberler / Güncel / Marport, Gemport, Gemlik, Evyap ve Egeport Yeşil Liman olmak istiyor!

Marport, Gemport, Gemlik, Evyap ve Egeport Yeşil Liman olmak istiyor!

Güncel 26.05.2013 09:03

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 'Yeşil Liman' Projesi kapsamında, Yeşil Liman Sertifikası almak için Marport, Gemport, Gemlik, Evyap ve Egeport başvuruda bulundu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün başlattığı "Yeşil Liman" Projesi kapsamında, Yeşil Liman Sertifikası almak için Marport, Gemport, Gemlik, Evyap ve Egeport başvuruda bulundu.

Türkiye'de son yıllarda deniz yolunun aktif olarak kullanılmasına yönelik geliştirilen ve uygulanan politikalar sonucunda, deniz yoluyla yük ve yolcu taşımacılığında önemli artış sağlandı.

Bu kapsamda başlatılan Yeliş Liman Projesi, deniz taşımacılığında, lojistik zincirin en önemli parçalarından olan ve kent merkezlerinde veya yakınında hizmet veren limanların, çevre hassasiyetlerini üst seviyelere çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye'de en fazla yük elleçleyen konteyner limanları olan İstanbul Ambarlı'da Marport, Bursa'da Gemport ve Gemlik, Kocaeli'de, Evyap ve en fazla kruvaziyer gemiye hizmet veren Aydın Kuşadası'nda yer alan Egeport'un Yeşil Liman Sertifikası başvurularının değerlendirmesi devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Katılım Stratejisi'nin ana unsuru olan "temiz denizler ve kıyılara ulaşma" hedefiyle uyumlu olan projeyle, AB'nin çevre ve iklim değişikliği politikaları doğrultusunda limanlardan kaynaklı kirliliğin önüne geçmek için önemli bir adım atılmış olacak.

AB, 2050 yılı itibariyle ulaştırma sektörünün büyümesini engellemeden gemi kaynaklı karbon emisyonunun yüzde 40 oranında azaltılmasını hedefliyor.

LİMAN OPERASYONU KAYNAKLI ZARARLI GAZ EMİSYONLARI AZALACAK

Yeşil Liman Projesi; liman tesislerinin etkin, kapsamlı ve koordineli bir yaklaşım sergileyerek, gemi ve liman operasyonlarının çevresel etkilerinin azaltılması yönünde idari ve teknik tedbirler alarak bunları idareye sunmalarını amaçlıyor.

Yeşil Liman Sertifikası'na sahip limanlar, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'ne, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi'ne, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'yle birlikte entegre yönetim sistemini kurup ve belgelendirmesi, aldığı kalite belgelerinin gereklerini etkin biçimde sürdürmesi, çevre kapsamında her türlü yasal mevzuata uyumlu çalışması bekleniyor.

Yeşil Liman Sertifikası'na sahip limanlar, liman sınırları içinde gemilerden kaynaklı zararlı gaz emisyonlarını azaltacak, limanda deniz suyu kalitesini yükseltecek, entegre yönetim sistemini oluşturacak, enerji verimliliği yönetim sistem sertifikasına yönelik çalışmalar yapacak, yenilenebilir enerji projeleri geliştirerek uygulayacak, geri dönüşümle malzemenin yeniden kullanımını sağlayarak liman operasyonlarındaki atık miktarını azaltılacak ve liman tesislerindeki binaların çevresel performanslarının artıracak.il tüm yerler için geçerli olacak" bilgisini verdi.

My Life