kat_mulkiyeti_nedir_nasil_alinir_2021
Haberler / Güncel / Kat Mülkiyeti Nedir, Nasıl Kurulur?

Kat Mülkiyeti Nedir, Nasıl Kurulur?

Güncel 28.01.2021 14:30

Kat mülkiyeti, bir konutun mahiyetini gösteren en önemli belgelerin başında geldiğinden kat mülkiyeti nedir ve nasıl kurulur bilmek gerekir.

Kat Mülkiyeti, bir yapı için en önemli belgelerin başında gelir. Kat mülkiyeti, iskan alındıktan sonra elde edilen bir belge olduğu için, konut sahipleri açısından da büyük önem taşımaktadır. İskan, yapı kullanım belgesi ya da oturum izni anlamları da taşıdığı için, hak sahipleri açısından ciddi bir değere sahip. Bir apartmanda sahip olunan birimin, tapuda net olarak belirtilmesi ancak kat mülkiyeti sayesinde gerçekleşiyor. Kat mülkiyetinin kurulması işlemi genelde müteahhitler tarafından tamamlanıyor. Ancak Türkiye'de kat mülkiyeti kurulmamış binaların sayısı da bir hayli fazla.

Kat Mülkiyeti Kurulması Şartları

Kat mülkiyetinin kurulması için, inşa edilen yapının alınan izinler kapsamında üretilmiş olması gerekiyor. Binanın betonarme kapsamında inşa edilmiş olması gerekiyor. Örneğin ahşap bir yapıya kat mülkiyeti kurulamaz. Binanın tamamlanmamış olması durumunda ise kat mülkiyeti değil ancak kat irtifakı kurulabiliyor. Bununla birlikte kısmi kat mülkiyeti kurulması ise mümkün olmuyor. Projesine uygun olarak üretilen yapılan kolaylıkla kat mülkiyeti alabiliyor. Ancak projenin onaylanan çizimine uygun olarak üretilmeyen yapılar için kat mülkiyeti alınamıyor. Bununla birlikte elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliklerin açılması da çok zorlaşıyor. Bununla birlikte satın alınacak bir konut için, kat mülkiyeti olmayan yapılarda konut kredisi çıkma olanağı da zorlaşıyor. İzaleyi şüyu davası doğrultusunda mahkeme kararıyla kat mülkiyeti kurulabiliyor. Ayrıca kat irtifakına dayalı olarak ve iradi olarak kat mülkiyeti kurulabiliyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu 2021

Kat Mülkiyeti Kanunu 2021 yılında da bu noktada tüm sorulara cevap veriyor. Kat mülkiyeti kanunu kapsamında tüm şartlar, yapılması ve yapılmaması gerekenler açıkça yazıyor. Ayrıca kat mülkiyetinin önemi, yine aynı kanun içerisinde detaylıca anlatılıyor. Resmi olarak Kat Mülkiyeti Kanunu'nda ilk madde şu şekildedir;

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir.