ibb
Haberler / Güncel / İBB ''Sinan Erdem'in TBF'ye tahsis süresi doldu''

İBB ''Sinan Erdem'in TBF'ye tahsis süresi doldu''

Güncel 14.06.2021 17:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sinan Erdem Spor Salonu'nun Türkiye Basketbol Federasyonu'na tahsis süresinin dolduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sinan Erdem Spor Salonu'nun Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) tahsis süresinin dolduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, dört yıllık protokol süresinin 29 Mayıs 2021'de dolduğu, Sinan Erdem Spor Salonu'nu tahliye etmeyen TBF'ye ihtar yazısı gönderildiği belirtildi.

Mülkiyeti Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde bulunan ve kullanımı 29 Ağustos 2009'daki sözleşmeyle 25 yıllığına İBB'ye bırakılan salonun 29 Mayıs 2017'de hazırlanan protokolle TBF'nin kullanımına tahsis edildiği, protokol süresinin dolmasına rağmen TBF'nin salonla ilgili adım atmaması üzerine İBB'nin mevzuatın gerektirdiği işlemleri başlattığı aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından Sinan Erdem Spor Salonu'yla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayıştay'ın ilgili 2019 yılı denetim raporunda yer alan bulgu 36'da şu ifadeler yer almaktadır. 'Genel Bütçeli Bir Kamu İdaresi Tarafından Belediye Lehine İrtifak Hakkı Kurulan Taşınmazın İdarece Bir Spor Federasyonuna Tahsis Edilmesi' başlığı altındaki 'Yine, taraflar arasında düzenlenen ortak hizmet protokolüne dayanak teşkil eden 5393 sayılı kanunun 75. maddesinin (c) bendi incelendiğinde belediyelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilecekleri diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekeceği ifade edilmektedir. TBF özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olup, dernek veya vakıf statüsünde değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir.

Protokol süresinin bitişi ve Sayıştay raporundaki bulgu üzerine tesisin başkanlığımızca işletileceği bilgisi 14.01.2021 tarihli ve 61-13013 sayılı resmi yazıyla federasyona iletilmiştir. Buna rağmen tarafımıza bir cevap verilmemiş olup, 05.05.2021 tarihli ve 001236 sayılı resmi yazıyla tarafımıza 3 yıllık ek süre uzatma talebi ulaşmıştır. Ancak 18.05.2021 tarihli ve 745/85219 sayılı resmi yazımız ile süre uzatmanın ya da yeni bir tahsisin Sayıştay raporuna ve bulgusuna aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu spor salonunun başkanlığımız tarafından işletileceği ve Türk sporunun gelişmesi adına federasyonla her türlü iş birliğine açık olduğumuzu, ulusal ve uluslararası müsabaka ve antrenmanlar için her türlü desteğin tarafımızca sağlanacağı federasyona iletilmiştir. Ancak bu yazımıza da herhangi bir cevap verilmediği gibi tarafımızla bir temas kurulmayarak federasyonun tek taraflı bir basın açıklaması yaptığı, bundan sonraki süreçte her türlü branşta Türk sporunun ve sporcusunun yanında olduğumuzu ve hukuki süreçlerin devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."