karar_defteri
Haberler / Güncel / Apartman Karar Defteri Örneği ve Nasıl Doldurulur?

Apartman Karar Defteri Örneği ve Nasıl Doldurulur?

Güncel 15.01.2021 08:45

Apartman karar defteri; apartmanlarda yapılan işlemlerin kayıt tablosu olarak kabul edilmektedir. Apartman Karar Defteri örneği için tıklayın!

Apartman karar defteri nedir ve nasıl kayıt yapılır sorusu son dönemde sıklıkla sorulmakta. Yaşam alanlarımızın bütünü olan apartmanlar için karar defteri büyük önem taşımaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında da bulunan karar defterleri, apartmanda yapılan işlemler açısından bir kayıt tablosu görevi görmektedir. Kat malikleri kurulu tarafından alınan kararlar, apartman karar defterine işlenir. Noterlik Kanunu Yönetmeliği kapsamında apartman defteri yönetilmesiyle ilgili detaylar mevcuttur. Kadastrosu olmayan yerlerde kat mülkiyeti ve kat irtifakı, Tapu Sicil Tüzüğü doğrultusunda Kat Mülkiyeti Zabıt Defteri'ne kayıt olur.

Apartman Karar Defteri Nasıl Olmalı?

Apartman karar defteri nasıl olmalı ve nasıl yönetilir gibi birden fazla içerik bulunmakta. Apartman karar defteri, 1'den başlayıp sırayla giden sayfaların olduğu ve her sayfanın noter mührüyle tasdik edildiği bir defterdir. Bunun dışında apartman defteri olarak herhangi bir defter kullanımı söz konusu olmamaktadır. Yönetici, kat malikleri kurulunca alınan protokol kararlarını, ihtarlar ve tebligat özetlerini, bütün giderleri deftere tarih sırasıyla yazmakla yükümlüdür. Ayrıca yapılan her işlem, belgeleriyle saklanmak zorundadır.

Apartman Defteri Nasıl Doldurulur?

Kat malikleri kurulunun aldığı kararlar, apartman defterinde ilk sayfadan başlayarak işlenir. Noter tasdikli sayfalara yazılan kararlar, toplantıda bulunan malikler tarafından imzalanır. Kararlara aykırı oylama yapanlar ise imza atarken kararın sebebini açıklamak zorundadır.

Apartman Karar Defteri Nasıl Kapatılır?

Apartman karar defteri nasıl kapatılır; her yılın bitişinden itibaren takip eden ay içerisinde apartman karar defteri, notere götürülüp tasdik ettirilerek kapatılır. Apartman karar defterleri, apartman içerisinde yapılan işlemlerin kaydı ve maliklerin hakları açısından büyük önem taşımaktadır. Apartman karar defteri işlendikten sonra yükümlülüklerini yerine getirmeyen yöneticiye ceza uygulanmaktadır.