deprem

Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde değişiklik!

Genel 17.01.2018 10:12

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine Müsteşarlığı'nın Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 95 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL'den az olamaz.


Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “170 bin TL” ibaresi “190 bin TL” olarak değiştirildi.

Yapı Tarzı

Sigorta Bedeli Hesabına

Esas Metrekare Bedeli (TL)

A-     Çelik, betonarme, karkas yapılar

890

B-      Yığma Kagir Yapılar

635

C-      Diğer Yapılar

310