zeyport imar planı

Zeytinburnu Zeyport Limanı’nın imar planı askıda!

Genel Uğurcan Tokay 16.02.2015
Zeyport Limanı'nın imar planı 17 Mart 2015'e kadar 30 gün askıda kalacak.
Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde yer alan Zeyport Limanı'nın imar planı askıya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İmar Planlama Şube Müdürlüğü, imar planının 16 Şubat-17 Mart 2015 tarihleri arasında 30 gün süreyle askıda kalacağını belirtti.

İşte o açıklama;

İlimiz Zeytinburnu İlçesi,  Kazlıçeşme Mahallesi, 58 pafta, 773 ada, 48 ve 49 parseller ve bu parsellerin önüne isabet eden, “Zeyport Liman Alanı ve Geri Sahası” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Maddesi, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7. Maddesi  ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi uyarınca UİP-7875 ve NİP-7876,1 plan işlem numarası alarak  05.02.2015 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır.  

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 16/02/2015-17/03/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

zeyport limanı imar planı zeyport limanı zeytinburnu