yurt dışından getirilen varlıklar

Yurt dışında Türkiye’ye getirilen varlıklarla ilgili açıklama!

Genel Emine Pile 02.12.2016
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı), Yurt Dışından Türkiye’ye Getirilen Varlıklar”a ilişkin ilave açıklamalar yaptı.
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği'ne göre “Yurt Dışından Türkiye'ye Getirilen Varlıklar”a ilişkin açıklamalar yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ile ilgili yapılan bazı açıklamalar şu şekilde;

(1) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Yurt dışında bulunan varlıkların 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye'ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun anılan madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

(2) Yurt dışında bulunan ancak anılan madde kapsamına girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde hükümleri çerçevesinde Türkiye'ye getirilmesi mümkündür.

yurt dışından türkiye'ye getirilen varlıklar bazı alacakların yeniden yapılandırılması