yeşil vadi

Yeşil vadi çevrecilere verildi!

Genel 08.04.2017 16:14

Ataköy'de yer alan arsa yeşilçam filmi Tosun Paşa'yı aratmadı. Çevreciler ve arsa sahipleri arasında geçen kavgada çevreciler kazanan taraf oldu.

Ataköy Kartaltepe Mahallesi 7-8 kısımda yer alan Emlak Bankası'na ait 3 dönümlük arsa 1999 yılında 29 bin liraya Emlak Bankası Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Vakfı'na satıldı. 2003 yılında onanan 1 / 5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda arsa ‘'Park ve Dinlenme Alanı'' olarak ayrıldı. Arsa sahiplerince açılan dava Danıştay tarafından onarak yeşil alan statüsü kesinleşti. Arsanın etrafı da ağaçlık ve yeşil alan olduğundan Ataköylüler tarafından yürüyüş ve dinlenme alanı olarak kullanılıyordu.

PANKART SAVAŞLARI

Emlak Bankası Munzam Vakfı araziyi Talas Eğitim Turizm İnşaat firmasına 2016 Nisan ayında 11 Milyon 800 bin liraya sattı. Bu tarihten itibaren arsanın etrafı çitlerle çevrilip içinde inşaat faaliyetlerine başlandı. Yürüyüş alanlarının ellerinden alındığını ileri süren Ataköylü çevreciler ayağa kalktı. Çevreciler Bakırköy Belediyesi'nin 2011 yılında Ateş Ünal Erzen'in başkanlığı döneminde park alanını 1 / 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda Sağlık Tesisi Alanına çevrildiğini öğrendi. Bunun üzerine arsada çevrecilerle arsa sahipleri arasında tabela ve pankart savaşları başladı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'da tartışmaya dahil olarak, ‘‘Park alanının kendisinden önceki dönem sağlık alanına çevrildiğini, park alanından yana tavır aldığını'' belirtti.

BELEDİYE TEMYİZ ETMEYECEK

Çevreciler İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nde parkı sağlık alanına çeviren Bakırköy Belediyesi aleyhine dava açtı. Bakırköy Belediyesi Hukuk Müşavirliği mahkemeye plan değişikliğini yasaya uygun olduğunu belirten savunma yapınca çevrecilerle Başkan Kerimoğlu arasında gerginlik yaşandı. Kerimoğlu bilgisi dışında mahkemeye itiraz yazısı gönderen avukatla ilgili savunma istedi ve ceza verdi. Davayı görüşen mahkeme ise Bakırköy Belediyesince park alanının sağlık alanına çevrilmesini iptal ederek şu kararı verdi; ‘'3194 sayılı İmar Kanunu'nun 6. Maddesi uyarınca planlama tekniği gereği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması zorunluluğu bulunduğu, başka bir anlatımla, planların kademeli birlikteliği ilkesine ve plan hiyerarşisine uygun tesis edilmediği anlaşılmakla, 1/1000 ölçekli uygulama imar planınının şehircilik esasları, planlama teknikleri ve kamu yararı yönlerinden hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.''
Bakırköy Belediyesi davayı temyiz etmeyeceklerini belirterek kararı uygulayacaklarını açıkladı. Böylelikle yeşil alanın imara açılmasının önü kapandı.