yesil-plaza

Yeşil Plaza’nın bir katı aylık 200 bin TL’den kiralandı!

Genel 08.04.2017 11:39

Wowwo E-Ticaret, Topkapı'daki Yeşil Plaza'nın bir katını aylık 200 bin TL'den olmak üzere 5 yıllığına kiraladı.

Yeşil Plaza'nın bir katı aylık 200 bin TL'den kiralandı!

Yeşil GYO, KAP'a yaptığı açıklamada Topkapı'daki Yeşil Plaza'nın 1779 metrekarelik birinci katını 5 yıllık sözleşmeyle kiraladığını açıkladı. Aylık kira bedeli 200 bin lira+KDV olarak belirlenen birimin kirasıcı ise Wowwo E-Ticaret firması oldu.

Konuyla ilgili olarak Yeşil GYO'nun açıklaması şöyle;

07.04.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantımızda;

Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Merkezefendi Mahallesi, Yılanlı Ayazma Sokak, 2945 ada 25 parsel, Zeytinburnu adresinde yer alan Yeşil Plaza'nın 1. Katının 1.779 m2 lik alanın kiraya verilmesine, kiralama bedelinin tespitinde De-Ga Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 31.12.2016 tarihli değerleme raporu dikkate alınarak;

İlk yıl için aylık 200.000 Türk Lirası + KDV olmak üzere Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon Ve Teknoloji A.Ş.'ye 5 yıl süre ile kiralanmasına,

Söz konusu işlemin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre;

a) Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranının %0,62

b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının %11,36

c) Kiraya verilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranının %35,21

olması nedeniyle, Yapılacak kiralama işleminin Tebliğin 6. maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %50 sınırını aşmaması ve şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.