Seranit Grup

Yeşil binaların duvarları Seranit’e emanet!

Genel Ayşe Özlem Kuruca 19.02.2015
Seranit Grup porselen ürünleri yanı sıra Serra markası ile pazara sunduğu tüm seramik ürünleri için EPD Çevre Etiketi belgeyi almaya hak kazandı.
Geçtiğimiz Aralık ayında, porselen ve seramik kategorisinde, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) Çift Yıldız Belgesi'ni alan ilk kuruluş olma unvanını kazanan Seranit Grup, bu alanda tüm ürün gruplarında Tip III EPD Çevre Etiketi kazanarak yeni bir başarıya imza attı.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından, ISO 14025 standardına göre tanımlanan Tip III EPD Çevre Etiketi, bir ürünün veya hizmetin çevresel performansını belirli kategorilere göre (hammadde, enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen salınımlar; atık oluşumu) değerlendiriyor. Tip I ve II çevre etiketlerinden farklı olarak, Tip III EPD Çevre Etiketi sadece uluslararası kabul görmüş bağımsız otoriteler tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda kazanılabiliyor.

Seranit Grup tarafından üretilen gerek Seranit porselen gerekse Serra seramik yer ve duvar karolarına ilişkin olarak kazanılan EPD Çevre Etiketi The International EPD System ve EPD Türkiye tarafından tescil edildi.

Tip III EPD Çevre Etiketi, hâlihazırda yeşil bina sertifikasyonu açısından vazgeçilmez önemde. Ülkemizde özellikle uluslararası yatırımcılara yönelik gayrimenkul yatırımlarında aranan yeşil bina sertifikasını elde etmek açısından, inşaat sürecinde kullanılan yapı malzemelerinin EPD Çevre Etiketi sahibi olması yüklenici firmalara çok önemli ilave puanlar kazanma fırsatı veriyor. Yakın dönemde Tip III EPD Çevre Etiketinin başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm gelişmiş ülke pazarlarında yapı malzemeleri ihracatı için zorunlu standart haline geleceği öngörülüyor. Seranit ürünleri, EN 15804 Avrupa normu uyumlu olması sebebiyle yapı malzemeleri için kurulan ECO Platform'da da kayıt altına alınmıştır. EPD Belgelendirme süreci baştan sona Metsims Sustainability Consulting tarafından çok hızlı bir şekilde yürütülmüştür.

   

 

Seranit Grup EPD Çevre Etiketi Seranit Grup sertifika Seranit yeşil bina