güneşpanelleri

Yenilenebilir enerjide altın değerinde yatırım fırsatları!

Genel Demet Kazan 06.09.2016
Rüzgar ve güneş enerjisinde atılacak adımlar, Türkiye’yi ön plana çıkartabilir.
Enerji kaynaklarını çok hızlı tükettiğimiz bu günlerde, ülkemizin sahip olduğu doğal kaynakları işleyip kullanıma sunmak yatırımcılar için oldukça büyük bir fırsat olarak görülüyor. Güneşi ve rüzgarı bol olan Türkiye, yılda 2460 saat güneş görüyor fakat bunu yeterince değerlendiremiyor. Güneş enerjisinin daha ziyade sıcak su elde etmek için kullanılıyor olması bu konuda ne kadar yetersiz kalındığının göstergesi olarak kabul ediliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, “Güneş enerjisinin en büyük avantajı, yerinde enerji üretimi için mükemmel bir seçenek olması” diyor. Karaosmanoğlu, yenilenebilir enerjinin en yaygın formu olan dağıtık enerji sistemleri için güneşle en iyi uygulamaların başarılabileceğine ve böylece dağıtımda oluşacak kayıp-kaçak miktarının da azaltılabileceğine dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye elektrik üretimi kurulu gücüne eklenen 3630 MW kapasitenin %97'sini yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturduğu belirtiliyor. Türkiye'de son dönemlerde akıllı şebekeler ve depolama alanında yeni girişimler başlatılıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. Ayrıca bu ucuz kaynakların maliyetleri ve dışa bağımlılığı azaltmada da çok önemli bir araç olduğu kabul ediliyor.

EY Türkiye Enerji ve Altyapı Hizmetleri Sektör Lideri Ethem Kutucular, “Yenilenebilir enerji, bu kaynaklara sahip ülkelerin maksimum faydalanması gereken çok kritik bir kaynak. İleri teknoloji verimli konvansiyonel kaynaklar ile birlikte çeşitliliği sağlamada, enerji politikalarının vazgeçilmez bir unsuru olacaktır” diye belirtti.

rüzgar enerjisi güneş enerjisi yenilenebilir enerji Türkiye Filiz Karaosmanoğlu Ethem Kutucular