Yenikapı Dolgu Alanı

Yenikapı Dolgu Alanı imar planı onaylandı

Genel Emine Pile 17.11.2016
Yenikapı Dolgu Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri kabul edildi.
İBB Meclisinde, İstanbul 6. İdare Mahkemesi kararıyla 29 Şubat 2016'da iptal edilen Yenikapı Dolgu Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri yeniden hazırlanarak onaya sunuldu.

CHP'li üyelerin, yeni planın İmar Komisyonuna gösterilmediğini, bu nedenle planların geri çekilmesi gerektiğini beyan etmesi üzerine, AK Parti Grubu, teklifin Çevre Komisyonunda görüşüldüğünü dile getirdi.

Teklif, CHP'li üyelerin ret oyuna karşılık AK Partili üyelerinin kabul oyuyla kabul edildi.

redTeklifle, çocuk bahçesi, park ve açık spor alanları ile yüksekligˆi 5,5 metreyi as¸mayan, takılıp sökülebilir elemanlarla ins¸a edilen lokanta, gazino, çay bahçesi, sergi üniteleri ve idare binalarını içeren fuar, piknik, egˆlence alanları planlara işlendi. 

Yenikapı Dolgu Alanı Yenikapı Dolgu Alanı imar planı