biyolojik atık su

Yenikapı Atık Su Tesisi halkın görüşüne açıldı

Genel Emine Pile 13.07.2016
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma ve Çamur Bertaraf Tesisi Projesi” ile ilgili olarak açıklama yaptı.
İstanbul Fatih İlçesi sınırları içerisinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından tesis edilmesi planlanan “Yenikapı Biyolojik Atık su Arıtma Ve Çamur Bertaraf Tesisi Projesi” ile ilgili olarak açklama yapıldı. 

Buna göre; Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından 25 Kasım 2014 gün ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin 12. maddesi gereğince incelenip değerlendirilerek söz konusu rapor nihai kabul edilmiş olup, inceleme değerlendirme süreci sona ermiştir. ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince Yenikapı Biyolojik Atık su Arıtma ve Çamur Bertaraf Tesisi” projesinin Nihai ÇED Raporu, proje ile ilgili görüş ve önerileri almak üzere 10 (on) takvim günü halkın görüşüne açılmıştır.

Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma ve Çamur Bertaraf Tesisi Projesi atık su arıtma Yenikapı Biyolojik Atık Su projesi