yapı denetimi yapan bir firma yetkilileri

Yapı denetim firmalarına yeni düzenleme!

Genel Emine Pile 25.08.2015
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümle birlikte gündeme gelen yapı denetim sistemine yenilikler getirdi.
Bakanlık, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Düzenlemeye göre, yapı müteahhidi veya şantiye şefinin, inşaatta herhangi bir imalata başlamadan en az bir gün önce, yapılacak imalatı yapı denetim kuruluşuna haber vermesi gerekecek. Bu durum yapı denetim kuruluşunun işin denetimsiz ilerlemesinden doğabilecek sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak. Yapı denetim kuruluşunun hisselerinin devri, yetkilisinin ve adresinin değişmesi halinde, bu değişiklikleri en geç bir ay içerisinde yazılı olarak Merkez Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek zorunda olacak. Hataların taşıyıcı sistemi etkilemesi nedeniyle yapı denetim kuruluşuna yeni iş almaktan men cezası uygulanmasına sebep olan denetçi mimar, mühendisler ve teknik elemanlar da, yapı denetim kuruluşlarına ve laboratuvarlara idari para cezası uygulanmasına neden olan denetçi mimar ve mühendisler ile teknik elemanlar için öngörülen yaptırımlara tabi olacak.

İNŞAAT ALANI 360 BİN METREKAREYİ GEÇEMEYECEK 

Yapı denetim kuruluşunun denetleyebileceği toplam yapı inşaat alanı 360 bin metrekareyi geçemeyecek. Ancak yapı denetim kuruluşunun üzerinde bulunan işlerin toplamı denetleme yetki sınırını aşmamışsa, alınacak yeni işin, aynı alanda ve aynı proje dahilinde olması kaydıyla, denetimi üstlenilecek bu işle toplam yapı inşaat alanı sınırının kuruluş için aşılabilmesi mümkün olacak. Ancak bu firmalar kendileri için belirlenen yetki sınırının altına düşene kadar başkaca bir yapının denetim işini üstlenemeyecek. Yeni iş almaktan men cezasına sebep olan işler için herhangi bir inşa faaliyet kalmamış olsa dahi, geri kalan iş ve işlemler tamamlanmak üzere yapı sahibinin bir başka yapı denetim kuruluşu ile hizmet sözleşmesi imzalaması şart olacak.

DENETİM KURULUŞLARINDAN TEMİNAT ALINACAK   

Yapı denetim kuruluşlarından 200 bin lira, laboratuvarlardan ise 30 bin lira tutarında teminat alınacak. Teminat tutarları, her yıl için bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından güncellenecek. Tutarlar her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar ilan edilecek.

3 SANTİM İÇİN FİRMA KAPATILMAYACAK

Yapı Denetim Derneği Başkanı Nazmi Şahin, düzenlemeyle yapı denetimine ceza ve teminat sisteminin geldiğini belirtti. Yapı denetim firmalarının 200 bin liralık teminat vermeden hiçbir iş yapamayacağını savunan Şahin, “Biz aslında teminat tutarının daha yüksek tutulmasını istedik. Denetim artık kendi kaderine bırakılmayacak. Aynı anda 10 firma birden açan şahıslar var” dedi. Daha önce çok hafif kusurda bile denetim firmalarının kapatıldığına dikkat çeken Şahin, “Artık ceza sistemi getirildi. Taşıyıcı sistemde ağır kusur bulunması halinde firma yine kapatılacak.

Ancak cami 3 cm büyük yaptı diye daha önce kapatılan denetim firmalarına bu düzenlemeyle ceza yazılacak” bilgisini verdi.

yapı denetim kuruluşlarına düzenleme