yalıtımlı bina tasarrufu

Yalıtımlı binalarda daire başına 2,4 bin TL tasarruf sağlanıyor

Genel 05.03.2018 09:17

Yapılan ölçümler, binalarda ısı yalıtımı yapılmasının ve ısı ölçüm cihazı kullanılmasının aile ekonomisine katkısının büyük olduğunu gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk imzasıyla "Merkezi Isıtma Sistemlerinin Ve Isı O¨lc¸u¨m Ekipmanlarının Verimlilik Potansiyelleri" adlı kitapçık yayımlandı.

Türkiye'deki her 100 dolardan 16'sının enerji ic¸in harcandığına dikkat çekilen kitapçıkta, Tu¨rkiye'de tu¨ketilen enerjinin yaklas¸ık yüzde 35'inin binalardan kaynaklı olduğu, bu kapsamda binalardaki enerji verimliligˆinin önemli olduğu vurgulandı.

Binaların dıs¸ duvarları, c¸atı ve zeminlerinin yalıtılması, pencerelere enerji verimli ikili veya u¨c¸lu¨ yalıtım camı yapılması ve hava sızıntılarını o¨nlemek ic¸in pencere bandı kullanılmasıyla enerji tu¨ketiminin yüzde 40 oranında azaltılmasının mümkün olabileceği belirtildi.

127 BLOKLU TOPLU KONUTTA ISI ARAŞTIRMASI

Kitapçıkta, ısı o¨lc¸u¨m ekipmanları kullanılarak elde edilen enerji tasarrufu potansiyelinin belirlenmesi amacıyla Ankara'daki yalıtımlı bir toplu konutta, ısı o¨lc¸u¨m ve gider paylas¸ım ekipmanları kullanılmadan o¨nceki ve sistem kurulumu sonrasındaki dogˆalgaz tu¨ketim bedelleri dikkate alınarak Bakanlık tarafından yapılan degˆerlendirme c¸alıs¸masının sonuçlarına da yer verildi.

Buna göre, Ankara'da bulunan ve 2012 yılı sonrası tu¨ketime bagˆlı ısı gider paylas¸ımı sistemini kullanmaya bas¸layan toplam alanı 337 bin 181 metrekare olan 127 blok ve 2 bin 823 bagˆımsız bo¨lu¨me sahip yalıtımlı binalarda 2012- 2017 yılları kıs¸ do¨nemi (Ocak-Mayıs), ısı o¨lc¸u¨m cihazı tesisi o¨ncesi ve sonrasındaki ısıtma enerji tu¨ketimleri kars¸ılas¸tırıldı.

Isı o¨lc¸u¨m ekipmanları bulunmayan yapıda, 2012 yılında dogˆalgaz tu¨ketimi 3 milyon 66 bin 546 metreküp iken, sistemin is¸letmeye alındıgˆı 2013 yılından itibaren dogˆalgaz tu¨ketiminin ortalama yüzde 38 oranında du¨s¸tüğü, 2017'de 2 milyon 27 bin 787 metreküp seviyesine indigˆi go¨ru¨ldü.

Araştırmada, ısı o¨lc¸u¨m ve gider paylas¸ım ekipmanları kullanan Ankara'daki yalıtımlı toplu konutta, 2012- 2017 yıllarını kapsayan 5 yılın Ocak-Mayıs ayları arasında, daire bas¸ına 2 bin 96 metreküp dogˆalgaz ile kars¸ılıgˆı 2 bin 411 lira 47 kuruş tasarruf edildiği gözlendi.

Kitapçıkta, sera gazı emisyonunun da yaklas¸ık yüzde 40 oranında azaltıldıgˆı, ısıtma ic¸in ortalama yıllık metrekare bas¸ına 100 kilovat enerji tu¨ketiminin, ısı ve sıcaklıgˆın kontrol altına alınmasıyla yüzde 35 azaltılarak 52-68 kilovat seviyelerine indirildi, karbondioksit emisyonu ortalama yıllık metrekare bas¸ına 9 kilogram azaltılabildi.

C¸evreye duyarlı binalar ic¸in enerjinin verimli tu¨ketilmesi gerektiğine dikkat çekilen kitapçıkta, vatandas¸lara ev satın alırken veya kiralarken, "Binanın yalıtımlı, pencerelerin ve dogˆramalarının enerji verimli, ısıtma ic¸in kullanılan kazan ve boruların yalıtımlı, binanın dıs¸ duvar ic¸ yu¨zeyinde bakteri, ku¨f, mantar gibi lekelerin olup olmadıgˆını, binanın ısıtma, sogˆutma giderleri ile Enerji Kimlik Belgesi"ni sorgulamaları tavsiyesinde bulunuldu.