Ümraniye Aşağı Dudullu

Ümraniye Aşağı Dudullu imar planı onaylandı

Genel Zeynep Karabağ 13.06.2016
Ümraniye Aşağı Dudullu'nun 55 ve 57 parsellerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı.
İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, 55 ve 57 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 644 sayılı KHK, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi uyarınca onaylandığını açıkladı. 

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 13/06/2016-12/07/2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

Ümraniye Aşağı Dudullu Ümraniye Aşağı Dudulu imar Ümraniye